Haber

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra No | Unvanı | Adet | Cinsiyet | KPSS Puan Türü | Aranan Nitelikler

1
Büro Personeli
1
Kadın veya Erkek
KPSSP3
Herhangi bir lisans programından mezunu olmak. MEB onaylı Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak (en az iki programlama dilini bildiğini belgelendirmek). Ağ Sistemleri ve Yönlendirme sertifikasına (en az 400 saat), Veri Analizi ve Raporlama sertifikasına sahip olmak.

2
Büro Personeli
1
Kadın veya Erkek
KPSSP93
Üniversitemiz engelli biriminde çalıştırılmak üzere: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak. MEB onaylı İşaret Dili sertifikasına sahip olmak (en az 120 saat)

3
Destek Personeli
5 Erkek KPSSP94
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Alınacak personel temizlik hizmetlerinde kullanılacaktır.

4
Destek Personeli
1 Erkek KPSSP94
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl bahçıvanlık konusunda deneyim sahibi olmak ve bahçıvanlık eğitimi almış olmak. Seracılık Eğitim
Sertifikasına sahip olmak (en az 120 saat), Süs Bitkileri Yetiştiriciliği sertifikasına sahip olmak. Alınacak personel bahçe bakım ve temizlik hizmetlerinde kullanılacaktır.

5
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2 Erkek KPSSP93
Özel Güvenlik ile ilgili herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
2) Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
3) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
4) Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5) Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak
6) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli
1) Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 13/10/ 2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28/10/ 2021 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve
okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), ( e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6- Adli Sicil Kaydı (E-devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
7- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
8- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği
kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bakırcay.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.bakırcay.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir