Anasayfa » Haber » İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alacak

İşkur İlanları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alacak

İşkur İlanları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI ( İlan Yayım Tarihi: 12.09.2022)

A-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alımı Genel Hususlar

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Başvuru yapan iş arayanların tamamı noter tarafından yapılacak kura çekiminden önce talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.

4) İŞKUR’un gönderdiği listedeki adaylar, noter kurasından önce aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, askerlik, nüfus cüzdanı, ehliyet, tecrübe, mesleki belgesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir. Belge teslim tarihi internet sitesinden (http://personel.iuc.edu.tr) adaylara duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Durumlarını belirtilen tarihler arasında belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura hakkını kaybedecektir.

5) Teslim edilen belgeler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların listesi (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6) Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.

7) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Alım Yapılacak Kadrolar için Genel Açıklamalar:

a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
ç) Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular http://personel.iuc.edu.tr internet adresinden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;
● Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
● Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
● Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
● Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
● Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
ı) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.

i) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir.
j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

k) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
l) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

B) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alımı Özel Hususlar:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
 • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Hali hazırda İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa personeli olmamak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

HAYVAN BAKICISI (3 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 • En Az İlkokul Mezunu Olmak
 • Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 30 (Otuz) Yaşını Doldurmamış Olmak
 • Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak
 • En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak
 • Sığır Ve Koyun Bakımı Konusunda Tecrübeli Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK Dökümü Ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.)
 • Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek.

KASAP (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 • En Az Lise Mezunu Olmak
 • Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 45 (Kırk Beş) Yaşını Doldurmamış Olmak
 • Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak
 • En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak
 • Kesimhaneye Hayvan Sevki Konusunda Tecrübeli Olmak
 • Hijyen Sertifikası Sahibi Olmak(Belgeli )
 • Kasap Olarak En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK Dökümü Ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.)
 • Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek.

KASAP (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

 • En Az Lise Mezunu Olmak
 • Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 35 Yaşını (Otuz Beş) Doldurmamış Olmak
 • Askerlik Görevini Yapmış Olmak Veya Muaf Olmak
 • En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak
 • Hijyen Sertifikası Sahibi Olmak (Belgeli)
 • Kasap Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK Dökümü Ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.)
 • Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek.

KURA TARİHİ VE YERİ

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/09/2022 Pazartesi günü (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi 28/09/2022 Çarşamba günü saat 10.00’ da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Konferans Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi MÜLAKAT SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile mülakat sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) ilan edilecektir.
Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. İşe başlamayanlar, 4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

İŞÇİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
 • Adli Sicil Belgesi
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
 • Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabul edilir)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden 5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı Olmak Şartı İle)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 Sürekli İşçi Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir