Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Personel Alacak

Haber

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ–CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
BAŞVURU ŞARTLARI
KODU

HEMŞİRE
132
Özel Bütçe
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2020 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.
H1

EBE
4
Özel Bütçe
Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2020 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.
E1

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Tıbbi Sekreter)
1
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
D1

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Laboratuvar)
3
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T.1

SAĞLIK TEKNİKERİ (Elektronörofizyoloji)
6
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji Bölümünden Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T.2

SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoloji)
6
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T.3

SAĞLIK TEKNİKERİ ( Çocuk Gelişim )
1
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Çocuk Gelişimi Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T.4

LABORANT
5
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
L.1

RONTGEN TEKNİSYENİ
5
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak.
2020 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
R.T.1

ARANILAN ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

  • Fotoğraflı Başvuru formu
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  • KPSS sınav sonuç belgesi
  • İkametgah Belgesi (E Devletten veya Nüfus Müdürlüklerinden)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel için Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 163 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir