Haber

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ–CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
BAŞVURU ŞARTLARI
KODU

BÜRO PERSONELİ
2
Özel Bütçe
Gazetecilik, Medya ve İletişim, Yeni Medya Lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
B.P-1

BÜRO PERSONELİ
1
Özel Bütçe
Halkla İlişkiler Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklam, İletişim Sanatları Lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
B.P-2

BÜRO PERSONELİ
2
Özel Bütçe
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
B.P-3

BÜRO PERSONELİ
1
Özel Bütçe
İstatistik Lisans Programı mezunu olmak
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
B.P-4

DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Görevlisi)
64
Özel Bütçe
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
D.P-1

DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Görevlisi)
20
Özel Bütçe
Ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak
2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
D.P-2

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Laboratuvar)
1
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programından mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak
S.T-1

SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoloji)
3
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programından mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T-2

SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi)
6
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Ön Lisans Programından mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T-3

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diş Protez)
1
Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programından mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T-4

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Otopsi)
1
Özel Bütçe
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T-5

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Veteriner Sağlık)
1
Özel Bütçe
Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programından mezun olmak
2020 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
S.T-6

DİYETİSYEN
1
Özel Bütçe
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
D-1

FİZYOTERAPİST
1
Özel Bütçe
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
F-1

ARANILAN ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Başvuracak Ön lisans ve Ortaöğretim Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

  • Fotoğraflı Başvuru formu
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  • KPSS sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir