Kamu Personeli İş ilanı
Haber

İstanbul Üniversitesi 94 Sözleşmeli Hemşire Alacak

İstanbul Üniversitesi 94 Sözleşmeli Hemşire Alacak

İstanbul Üniversitesi 94 Sözleşmeli Hemşire Alımı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
BAŞVURU ŞARTLARI
KODU

HEMŞİRE
60
Özel Bütçe
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H1

HEMŞİRE
20
Döner Sermaye Bütçesi
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H1

HEMŞİRE
14
Döner Sermaye Bütçesi
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H2

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi 94 Sözleşmeli Hemşire Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir