İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 9 (Dokuz) adet Gemi Adamı Kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Nitelikler

ÜNVAN/YETERLİK
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
UNVAN KODU
GÖREV YERİ
POZİSYONU
BAŞVURU ŞARTLARI

GEMİ ADAMI
(KAPTAN)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA1
ALEMDAR II GEMİSİ
2.KAPTAN
-En az 1. Zabit ve eski Y.Y. Klas IV intibaklı 1.Zabit olması
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen BRM sertifikası olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak

GEMİ ADAMI
(BAŞMAKİNİST)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA1
ALEMDAR II GEMİSİ
BAŞMAKİNİST
-En az eski Y.Y. Klas II den intibaklı Başmakinist
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen ERM sertifikası olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak

GEMİ ADAMI
(USTA GEMİCİ)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA2
ALEMDAR II GEMİSİ
BALIKÇI REİSİ
-En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olmak
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Trol gibi Ağ Balıkçılığında ve ağ onarımlarında tecrübeli olmak.
-Tercihen hizmet belgesi sunmak

-En az lise ve dengi mezunu olmak

GEMİ ADAMI
(USTA GEMİCİ)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA3
ALEMDAR II GEMİSİ
USTA GEMİCİ
-En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olması
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak

GEMİ ADAMI
(GEMİCİ)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA4
ALEMDAR II GEMİSİ
GEMİCİ
-En az Gemici Yeterliğine sahip olması
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak

GEMİ ADAMI
(AŞÇI)

1
ÖZEL BÜTÇE
GA5
ALEMDAR II GEMİSİ
AŞÇI
-En az Aşçı ve Gemici Yeterliğine sahip olması
-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak

GEMİ ADAMI
(KAMAROT)

3
ÖZEL BÜTÇE
GA6
ALEMDAR II GEMİSİ
KAMAROT
-En az kamarot belgesine sahip olup, gemici ve yağcı yeterlikleri de dikkate alınacaktır.

-cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen Turizm Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

-Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması

-Tercihen hizmet belgesi sunmak

-En az lise ve dengi mezunu olmak

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Ücretler

SIRA NO
UNVAN/YETERLİK
KİŞİ SAYISI
AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ

1
GEMİ ADAMI
(KAPTAN)
1
26.094,78

2
GEMİ ADAMI
(BAŞMAKİNİST)
1
26.094,78

3
GEMİ ADAMI
(BALIKÇI REİSİ)
1
En az ön lisans olanlar için
15.283,46
Diğerleri
14.470,06

4
GEMİ ADAMI
(USTA GEMİCİ)
1
En az ön lisans olanlar için
15.283,46
Diğerleri
14.470,06

5
GEMİ ADAMI
(GEMİCİ)
1
En az ön lisans olanlar için
15.283,46
Diğerleri
14.470,06

6
GEMİ ADAMI
(AŞÇI)
1
En az ön lisans olanlar için
15.283,46
Diğerleri
14.470,06

7
GEMİ ADAMI
(KAMAROT)
3
En az ön lisans olanlar için
15.283,46
Diğerleri
14.470,06

ARANAN ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi Deniz İş Kanunda belirtilen çalışma saati olan haftalık 48 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma(gece dâhil) şartını kabul etmek

4- 5917 sayılı kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeden başvuruda bulunamazlar.
5- Gemi Adamı ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.
6- Bahse konu pozisyonlarda çalışanlar ihtiyaç duyulması ve işlerin aksamaması için birim amiri tarafından, zabitan ve personel arası kategorik geçiş hariç kendi içlerinde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalıştırılmasını kabul etmek.
7- Yukarıda belirtilen pozisyonlar, geminin sefere göre uygun hale getirilmesi için Asgari Gemi Adamı Donanımı Belgesi’nde ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre değiştirilmesini kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru başvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonların teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı Sınav; 24/10/2022 tarihinde saat 10.00-13.00 arasında yapılacak olup, Sözlü Sınava 27/10/2022 tarihinde saat 10.00’da, Uygulamalı Sınava ise 31/10/2022 tarihinde saat 10.00’da başlanacaktır. Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr.adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40’ı sözlü sınavın %30’uve uygulamalı sınavın %30’u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr. Adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılamaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi 9 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir