İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Su Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 8 (Sekiz) adet Gemi Adamı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Özellikleri

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
UNVAN KODU
GÖREV YERİ
BAŞVURU ŞARTLARI

Gemi Adamı
(2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti)
1
Özel Bütçe
GA1
-İstanbul
-Çanakkale-Gökçeada

 • En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak,
 • En az ROC Belgesine sahip olmak,
 • En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi (Sarı Kağıt) sahibi olmak,
 • Trol ve Algarna Operasyonlarına hakim olmak,
 • Trol ve Algarna İmalatı ve tamiri yapabilmek,
 • Trol Operasyonu sırasında geminin manevrasını yönetebilmek.
 • Tercihen Araştırma Gemisi tecrübeli olmak.

Gemi Adamı
(Usta Gemici)
2
Özel Bütçe
GA2
-İstanbul
-Çanakkale-Gökçeada
-Sakarya-Sapanca

 • En az Usta Gemici Yeterliliğine sahip olmak,
 • En az Temel STCW Belgelerine Sahip Olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Trol, Algarna ve benzeri balıkçılık operasyonlarında tecrübeli olmak,
 • Tercihen çalıştıkları gemilerden hizmet belgesi olmak,

Gemi Adamı
(Gemici)
3
Özel Bütçe
GA3
-İstanbul
-Çanakkale-Gökçeada
-Sakarya-Sapanca

 • En az Gemici yeterliliğine sahip olmak,
 • En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Trol, Algarna ve benzeri balıkçılık operasyonlarında tecrübeli olmak,
 • Tercihen çalıştıkları gemilerden hizmet belgesi olmak.

Gemi Adamı
(Yağcı)
1
Özel Bütçe
GA4
-İstanbul
-Çanakkale-Gökçeada

 • En az Yağcı yeterliliğine sahip olmak
 • En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Tercihen çalıştıkları gemilerden hizmet belgesi olmak.

Gemi Adamı
(Kamarot)
1
Özel Bütçe
GA5
-İstanbul
-Çanakkale-Gökçeada

 • En az Kamarot yeterliliğine sahip olmak (Tercihen Aşçı Belgeli),
 • En az temel STCW belgelerine sahip olmak,
 • Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Tercihen Kamarot/Aşçı olarak çalışmış ve çalıştıkları gemilerden hizmet belgesi olmak.

ÜCRETLER

SIRA NO
UNVANI
KİŞİ SAYISI
AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ
1
Gemi Adamı
(2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti)
1
14.064,71 TL

2
Gemi Adamı
(Usta Gemici)
2
En az önlisans olanlar için
8.237,15 TL
Diğerleri
7.798,76 TL

3
Gemi Adamı
(Gemici)
3
En az önlisans olanlar için
8.237,15 TL
Diğerleri
7.798,76 TL

4
Gemi Adamı
(Yağcı)
1
En az önlisans olanlar için
8.237,15 TL
Diğerleri
7.798,76 TL

5
Gemi Adamı
(Kamarot)
1
En az önlisans olanlar için
8.237,15 TL
Diğerleri
7.798,76 TL

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
5- Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon unvanı için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00 -11:00 arasında, Sözlü Sınav 08 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında, Uygulamalı Sınav 13 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00-15:00 arasında yapılacaktır. Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40’ı, sözlü sınavın %30’u ve uygulamalı sınavın %30’u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her unvan için kontenjan sayısının 5 (beş) katı yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir