İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
UNVAN KODU
BAŞVURU ŞARTLARI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
15
Özel Bütçe
KGG1
1- Güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2- Ortaöğretim mezunu olmak
3- Cinsiyeti erkek olmak
4- Son başvuru tarihi itibariyle (17.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak
5- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Destek Personeli
5
Özel Bütçe
DP1
1- Temizlik hizmetleri yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Teknisyen (Elektrik)
1
Özel Bütçe
TE1
1- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak
2- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Teknisyen (Bilgisayar)
1
Özel Bütçe
TB1
1- Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi işlem alanlarının birinden mezun olmak
2- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Hemşire
10
Özel Bütçe
H1
1- Hemşirelik lisans programından mezun olmak
2- 2020 KPSS P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Diğer Sağlık Personeli
(Radyoloji)
1
Özel Bütçe
DS1
1- Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı-Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak
2- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Diğer Sağlık Personeli
(Laboratuvar)
1
Özel Bütçe
DS2
1- Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı-Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak.
2- 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Diğer Sağlık Personeli
(Hayvan Sağlık Memuru)
1
Özel Bütçe
DS3
1- Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak
2- 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Sağlık Teknikeri
( Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik )
1
Özel Bütçe
ST1
1- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.
2- 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (17.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir