Haber

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alımı

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge). İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge). İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel-İLK BAŞVURU TARİHİ :28.11.2018
SON BAŞVURU TARİHİ :12.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :17.12.2018
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 24.12.2018
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 27.12.2018

ÖNEMLİ NOTLAR

1-İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel İçin Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya
durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. *Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel-ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI
KADRO SAYISI
BAŞVURU ŞEKLİ
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU YERİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO DERECESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığını almış olmak.
6

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ders Verecek)
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU 3 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
İNGİLİZCE
İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim alanında en az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
6

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

(Ders Verecek)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
ALMANCA
Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık alanında en az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış, Alman Dili Eğitimi dışındaki bölümlerden mezun olanlar için ” Pedagojik Formasyon” almış ve alanında en az 3( üç ) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK AVRUPA BİRLİĞİ
HUKUKU
1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk veya Avrupa Birliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU MALİ HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku veya Mali Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup, Yakınçağ Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapmış ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Prehistorya /Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans mezunu olup, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ

FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fizik Bölümü Lisans Mezunu olup, Matematiksel Fizik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Genel Biyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Botanik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, Botanik Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sayısal Yöntemler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Muhasebe alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE MALİ HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi veya Maliye Bölümü Lisans Mezunu olup, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Mali Hukuk veya Kamu Hukuku alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK
1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Çalışma Ekonomisi Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BİYOKİMYA 1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Programında veya Eczaclık Biyokimya Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Mikrobiyoloji Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
ANALİTİK KİMYA 1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME TİCARET HUKUKU 1 ŞAHSEN/POSTA http://isletme.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İŞLETME MUHASEBE VE FİNANS
1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Muhasebe Finansman alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Kamu Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON SİNEMA
RADYO TELEVİZYON 1 ŞAHSEN/POSTA http://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu olup, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU 2 ŞAHSEN/POSTA http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İslam Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DENİZ VE İÇSU KAYNAKLARI YÖNETİMİ İÇSU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Su Ürünleri veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu olup, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalnda Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalında Doktora Eğitimini yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DENİZ VE İÇSU KAYNAKLARI YÖNETİMİ DENİZ BİYOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 ŞAHSEN/POSTA http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Restorasyon alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Restorasyon alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir