İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Akademik Personel Alımı

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ :28.11.2018
SON BAŞVURU TARİHİ :12.12.2018
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :17.12.2018
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 24.12.2018
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 27.12.2018
ÖNEMLİ NOTLAR
1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya
durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
gerekmektedir.
6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri
gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI
KADRO SAYISI
BAŞVURU ŞEKLİ
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU YERİ ÖZEL ŞARTLAR KADRO DERECESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
PLASTİK
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uzmanlığını almış olmak.
6

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU 3 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Müdürlüğü
İNGİLİZCE
İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce
Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim
alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim
Tercümanlık veya Çeviribilim alanında en az
Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış
olmak.
6

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Müdürlüğü
ALMANCA
Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı
veya Almanca Mütercim Tercümanlık
alanında lisans mezunu olup, Alman Dili
Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca
Mütercim Tercümanlık alanında en az Tezli
Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış, Alman
Dili Eğitimi dışındaki bölümlerden mezun
olanlar için ” Pedagojik Formasyon” almış ve
alanında en az 3( üç ) yıllık eğitim öğretim
deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
6

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK AVRUPA BİRLİĞİ
HUKUKU
1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel
Hukuk veya Avrupa Birliği alanında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel
Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MİLLETLERARASI
ÖZEL HUKUK
1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel
Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK KARŞILAŞTIRMALI
HUKUK
1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel
Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU HUKUK FELSEFESİ
VE SOSYOLOJİSİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu
Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU MALİ HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu
Hukuku veya Mali Hukuk alanında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup, Yakınçağ
Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapmış ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında
Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ
ARKEOLOJİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Prehistorya /Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans
mezunu olup, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim
Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Fizik Bölümü Lisans Mezunu olup,
Matematiksel Fizik Programında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Genel Biyoloji Programında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK 1 ŞAHSEN/POSTA http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Botanik Programında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimini tamamlamış olup, Botanik
Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Sayısal Yöntemler alanında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Muhasebe alanında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu
olup, Turizm İşletmeciliği Dalında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE MALİ HUKUK 1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk Fakültesi veya Maliye Bölümü Lisans
Mezunu olup, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku
alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini
tamamlamış ve Mali Hukuk veya Kamu
Hukuku alanında Doktora Eğitimi yapıyor
olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
SOSYAL SİYASET VE
SOSYAL GÜVENLİK
1 ŞAHSEN/POSTA http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Çalışma Ekonomisi Programında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK
BİLİMLER
PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Dişhekimliği
Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora
Eğitimi yapıyor olmak
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
TEMEL
ECZACILIK
BİLİMLERİ
BİYOKİMYA 1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya
Programında veya Eczaclık Biyokimya
Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
TEMEL
ECZACILIK
BİLİMLERİ
FARMASÖTİK
MİKROBİYOLOJİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup,
Farmasötik Mikrobiyoloji Programında
Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
TEMEL
ECZACILIK
BİLİMLERİ
ANALİTİK KİMYA 1 ŞAHSEN/POSTA http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya
Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME TİCARET HUKUKU 1 ŞAHSEN/POSTA http://isletme.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
6

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
ULUSLARARAS
I İLİŞKİLER
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya
Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
İŞLETME MUHASEBE VE
FİNANS
1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Muhasebe Finansman alanında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
ULUSLARARAS
I İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya
Siyaset Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimi yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
KAMU
YÖNETİMİ VE
SİYASET BİLİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi veya Kamu Yönetimi alanında Tezli
Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO
TELEVİZYON
SİNEMA
RADYO TELEVİZYON 1 ŞAHSEN/POSTA http://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans
Mezunu olup, Radyo Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU 2 ŞAHSEN/POSTA http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
İslam Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimi yapıyor olmak.
5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SU BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
DENİZ VE İÇSU
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
İÇSU KAYNAKLARI VE
YÖNETİMİ
1 ŞAHSEN/POSTA http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Su Ürünleri veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans
Mezunu olup, İçsu Kaynakları ve Yönetimi
Anabilim Dalnda Tezli Yüksek Lisans Eğitimini
tamamlamış ve İçsu Kaynakları ve Yönetimi
Anabilim Dalında Doktora Eğitimini yapıyor
olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
SU BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
DENİZ VE İÇSU
KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
DENİZ BİYOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi
veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans
Mezunu olup, Deniz Biyolojisi Anabilim
Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
4

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 ŞAHSEN/POSTA http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı
2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Restorasyon alanında Tezli Yüksek Lisans
Eğitimi veya Restorasyon alanında Doktora
Eğitimi yapıyor olmak.
4

İstanbul Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak.

Yorum yapın