Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Üniversitesi 299 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

İstanbul Üniversitesi 299 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 299 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 299 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
KİŞİ SAYISI
BÜTÇESİ
UNVAN KODU
BAŞVURU ŞARTLARI

DESTEK PERSONELİ (Temizlik Hizmetleri)
150
Özel Bütçe
DP1
1) Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
50
Özel Bütçe
DP2
1) Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetlerini yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
15
Özel Bütçe
KGG1
1) Güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2) Ortaöğretim mezunu olmak.
3) Cinsiyeti erkek olmak.
4) Son başvuru tarihi itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak.
5) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ
15
Özel Bütçe
BP1
Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere; 1) Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İletişim Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ
12
Özel Bütçe
BP2
Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;
1) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ
20
Özel Bütçe
BP3
1) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ
3
Özel Bütçe
BP4
1) Adalet önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

BİYOLOG
1
Özel Bütçe
B1
1) Biyoloji lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

DİYETİSYEN
2
Özel Bütçe
D1 1)Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

FİZYOTERAPİST
1
Özel Bütçe
F1
1)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

FİZYOTERAPİST
1
Özel Bütçe
F2
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2) Egzersiz Fizyolojisi programında Yüksek Lisans (Tezli) yapmış olmak.
3) Aqua Terapi eğitimi almış olmak.
4) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

PSİKOLOG
1
Özel Bütçe
P1 1) Psikoloji lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

LABORANT
9
Özel Bütçe
L1
1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ
3
Özel Bütçe
RT1
1) Radyoloji önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Patoloji Teknikeri)
1
Özel Bütçe
ST1
1) Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri )
5
Özel Bütçe
ST2
1) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri)
5
Özel Bütçe
ST3
1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Eczane Teknikeri)
2
Özel Bütçe
ST4
1) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Elektronörofizyoloji Teknikeri)
2
Özel Bütçe
ST5
1)Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Diyaliz Teknikeri)
1
Özel Bütçe
ST6
1) Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstanbul Üniversitesi 299 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir