İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İstanbul Medeniyet Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Nitelik

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Dizel motorlarda alternatif yakıt, yanma ve emisyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık
Görsel İletişim Tasarımı
İnteraktif Medya Tasarımı
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Geleneksel Türk sanatları tasarımı ve yorumlanması üzerine çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Endüstriyel işletmelerde üretim yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal kaynak planlaması üzerine çalışmalar yapmış olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Protetik diş tedavisi alanında uzman olmak. Dijital ölçü yöntemleri konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Parotis adenomlarında proteomics üzerine çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, fetal kalp motilitesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İntravasküler ultrasonografi yönteminin koroner arter hastalığında kullanımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Üçüncü kuşak bilişsel davranışçı terapiler ve grup terapileri alanında yayınları bulunmak. Bilişsel Davranışçı Terapi sertifikasına sahip olmak.

Tıp
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Başvurular ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Yan Yol Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)
Tel: 0 216 280 32 21 (Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.)
Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL (Güney Yerleşkesi)
Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)
Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. Cevizli-Kartal /İSTANBUL
Tel: 0 216 280 24 68 (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.)
Fatih Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi. No:28 Tuzla/İstanbul
Tel: 0 216 280 33 33 (Diş Hekimliği Fakültesi)

Web Site: www.medeniyet.edu.tr/tr

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir