Kamu Personeli İş ilanı
Haber

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin b fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 30 (otuz)
adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN SIRA NO – UNVANI – ÖĞRENİMİ – CİNSİYETİ – ADEDİ – KPSS PUAN TÜRÜ – BÜTÇE TÜRÜ – ARANAN NİTELİKLER – GÖREV TANIMI

1
Büro Personeli
Lisans Erkek 2 (KPSSP3)
Özel Bütçe
-Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.

2
Büro Personeli
Lisans Erkek 1 (KPSSP3)
Özel Bütçe
-Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
lisans programlarının birinden mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.

3
Destek Personeli (Bakım Onarım)
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Kadın 1 (KPSSP94)
Özel Bütçe
-Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-Üniversitemize ait yeşil alanların bakımı, bitki, çiçek ve fidan yetiştirme ve uygulama, peyzaj tasarımı ve uygulama, yeşil alanlarda yabancı ot ve zirai mücade işlemlerini yapmak,
-Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

4
Destek Personeli
(Bakım Onarım)
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Erkek 3 (KPSSP94)
Özel Bütçe
-Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
-Üniversitemize ait yeşil alanların bakımı, bitki, çiçek ve fidan yetiştirme ve uygulama, peyzaj tasarımı ve uygulama, yeşil alanlarda yabancı ot ve zirai mücade işlemlerini yapmak,
-Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

5
Destek Personeli
(Bakım Onarım)
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Erkek 1 (KPSSP94)
Özel Bütçe
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı –
Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Üniversitemize bağlı birimlerde elektrik tasisat işleri, pano montajı ve dizaynı, kumanda panosu tasarım ve uygulama işlerini yapmak.

6
Destek Personeli
(Bakım Onarım)
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Erkek 1 (KPSSP94)
Özel Bütçe
-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı
(Doğramacılık) Dalından mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Üniversitemize bağlı birimlerde kumlu kaba ve ince sıva, alçı sıva işleri, alçı levha kaplama işleri, döşeme duvar ve seramik taş vs. kaplama işlerini yapmak.

7 Destek Personeli
(Temizlik Personeli)
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Erkek 6 (KPSSP94)
Özel Bütçe
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
-İlgili kişinin görev yaptığı birimde;
-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar, salonlar ve çalışma odaları ile
ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
-Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
-Aynaları ve muslukları silmek,
-Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
-Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
-Malzeme, demirbaş, makine teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma
işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak. Bu faaliyetlerle ilgili gerekli temizliği yapmak.
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

8
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ön lisans Erkek 15 (KPSSP93)
Özel Bütçe
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,
Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2020 yılı KPPSP93 Puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak,
-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silah/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle
geçerliliğinin olması, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin
geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
-Boy uzunluğu 170 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun
80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.
-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

A GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
3- Adayların başvurduğu unvan niteliğine göre, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Önlisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci Maddesinin b fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.
6- Adaylar hakkında yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
7- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri (istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım
belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya
hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde https://ik.isparta.edu.tr adresinden eposta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2- İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

D- BAŞVURU İÇİN YÜKLENECEK BELGELER

Sıra No – İstenilen Belgeler – Açıklama

1 Mezuniyet Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.
2 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması
gerekmektedir.
3 Özel Güvenlik Kimlik Kartı* (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)
4 Boy/Kilo Gösterir Sağlık Raporu* Sağlık Kuruluşlarından alınacaktır.
5 SGK Hizmet Döküm Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi.
*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.

Başvuru Tarihleri:
Başvuru Başlangıç Tarihi : .10/01/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da)
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/01/2022 (Mesai Bitimi 17:30’da)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir