İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İşkur İlanları

İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2020 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak;

(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim
becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1-KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – A Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak
c) C#.NET yazılım dilini iyi derecede bilmek,
d) .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
e) Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
f) Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
j) ORACLE PL-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. konulara hâkim) olmak,
k) Vue.JS konusunda tecrübe sahibi olmak,
l) UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,
m) Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,
n) Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,
o) Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

Tercihen;

  • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
  • Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder)
  • Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications)
2-YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – B Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
b) C#.NET dilini çok iyi derecede bilmek, c) Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak, d) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak, e) ORACLE-PLSQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,
f) Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
g) .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,
h) Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,

Tercihen;

  • Mobil uygulamalar (Android, IOS) konusunda bilgi sahibi olmak,
3-AĞ UZMANI (1Kişi – Tam Zamanlı – B Grubu- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 5 (beş) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı Omurga ve kenar ağ anahtarı firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ veya Güvenlik alanında aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Veri Merkezi Network altyapısı, dizaynı ve işletimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
i) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
j) RADIUS ve NAC konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve tecrübe sahibi olmak,
l) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
n) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) Merkezi ağ/güvenlik yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;
  • Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
  • Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP R&S veya Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Varsa KPSS sonuç belgesi, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

10) Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

Başvurular 19 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 21 Aralık 2020 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 21/12/2020 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2020 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

2) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

3) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

A ve B Grubu adaylar hem yazılı, hem de sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir:

  • Yazılı sınav konuları özel şartlarda belirtilen tüm hususlardır.
  • Sözlü/uygulamalı sınavda, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.

4) DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

5) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli
A Grubu 3 kata kadar
B Grubu 2 katı

6) İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir.

7) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00 Web: www.iskur.gov.tr Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

İşkur 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir