İskenderun Teknik Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 34 Akademik Personel Alım İlanı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları

* İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların başlıca eserlerini ayrıca belirtmiş ve doçentlik belgelerini dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne olmak üzere) teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

* Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
* Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.
* Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

* Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İskenderun Teknik Üniversitesi.
* İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
* İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler İskenderun Teknik Üniversitesi web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İskenderun Teknik Üniversitesi 34 Akademik Personel Kadrolar

FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVANI
DERECE
ADET
AÇIKLAMA

İskenderun Teknik Üniversitesi BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
4
1
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin en az ikisini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanından almış olmak.

BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
5
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
4
1
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin en az ikisini Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanından almış olmak.

BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
5
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EKONOMİ BÖLÜMÜ
EKONOMİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Finans alanında doktora yapmış olmak ve markov rejim değişim modelleri ve yatırımcı duyarlılığı konularında çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
PROFESÖR
1
1
Doçentlik unvanını mimarlık alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını mimarlık alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktora derecesini mimarlık alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktora derecesini mimarlık alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktora derecesini peyzaj mimarlığı alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
PROFESÖR
1
1
Doçentlik unvanını şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktora derecesini şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktora derecesini şehir ve bölge planlama alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktora derecesini bilgisayar mühendisliği alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Yüksek lisans ve doktora derecelerini Mühendislik Bilimleri alanında almış olmak. Biyomalzemeler, biyomühendislik, osteoartrit biyomekaniği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-indekslerinde taranan dergilerde en az üç yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını, inşaat mühendisliği alanında almış olmak. Yapı teknolojileri ve yapı işletmesi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktorasını mekatronik mühendisliği alanında yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Fizik alanında doçent unvanı almış olmak. Alaşımların, organik ve inorganik bileşiklerin floresans parametreleri ve elektronik yapıları üzerine SCI/SCI indekslerinde taranan dergilerde bilimsel çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını matematik alanında almış olmak. Optimal kontrol, numerik çözümler ve sınır değer problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az beş yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1
1
Kimya alanında doktora yapmış olmak. Organik bileşikler, spektroskopik yöntemler konuları ile biyokimya moleküler biyoloji, kristalografi, malzeme bilimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az on beş yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktorasını matematik alanında yapmış olmak. Özel fonksiyonlar ve polinomlar konusunda SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az yirmi yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktorasını Petrol-Doğalgaz Mühendisliği alanında yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktorasını havacılık elektrik ve elektroniği alanında yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Uçak Gövde-Motor lisans mezunu olup Sivil Havacılık alanında doktora yapmış olmak. Taktik İHA’lar konusunda SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2
1
Doktorasını gastronomi ve mutfak sanatları alanında yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Seyahat İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
2
1
Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
4
1
Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Yiyecek içecek işletmelerinde liderlik ve örgütsel davranış konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3
1
Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az seksen puan veya eşdeğerliği mevzuata uygun bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İskenderun Teknik Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak.

Yorum yapın