İnönü Üniversitesi 95 Sözleşmeli Personel Alacak

Paylaş

İnönü Üniversitesi 95 Sözleşmeli Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 95 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İnönü Üniversitesi 95 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
SAYISI
CİNSİYETİ
ARANAN NİTELİKLER
PUAN TÜRÜ

HEMŞİRE
10
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak veya Ebelik lisans mezunu olup, hemşirelik yeterliliğine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakil merkezinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
2020 yılı KPSSP3

HEMŞİRE
20
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP3

HEMŞİRE
5
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak veya Ebelik lisans mezunu olup, hemşirelik yeterliliğine sahip olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3

BİOLOG
1
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, belgelendirmek kaydıyla, yataklı tedavi kurumlarının moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 1 yılı COVİD-19 test merkezinde olmak kaydıyla 10 yıl çalışmış olmak.
2020 yılı KPSSP3

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak.
2020 yılı KPSSP3

BÜRO PERSONELİ

3
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3

BÜRO PERSONELİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP3

BÜRO PERSONELİ
1
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programı mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Sivil Savunma Amirleri Sivil Savunma Temel Eğitimi almış olup, yataklı tedavi kurumunda acil durum ve afet yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi kurumlarında Pataloji Laboratuvarında tekniker olarak en az 3 yıl fiilen çalışmış olup makroskobi, kesit alma, sitoloji, immünohistokimya ve histokimya teknikleri konusunda deneyimli olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
25
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
3
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
4
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ

2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
5
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Rusça) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Fransızca) en az 80 puan almış olmak.)
2020 yılı KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

 • 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 18/05/2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 01/06/2021

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi
 • E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 • Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 • Tecrübeyi gösteren belge (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Yerleştirme sonuçları en geç 14.06.2021 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

İnönü Üniversitesi 95 Sözleşmeli Personel Alacak.

Leave a Reply