İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 18.10.2018
İlan son başvuru tarihi: 01.11.2018

İlan olunur.
Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Alımı-Profesör

İnönü Üniversitesi Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent

İnönü Üniversitesi Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi

İnönü Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.
3- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.
4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)
Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI UNVANI
DER.
AD.
AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
PEDODONTİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
PERİODONTOLOJİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ FARMOSOTİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1

ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMOSOTİK BİYOTEKNOLOJİ DOÇENT 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT 1 2

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM
SINIF EĞİTİMİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1
Sınıf Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM YÖNETİMİ DOÇENT 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
GEOMETRİ DOÇENT 1 1
Almost kompleks kontakt metrik manifoldlarla ilgili çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ DOÇENT 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DOÇENT 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
PROFESÖR 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
ANALİTİK KİMYA
PROFESÖR 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
KATIHAL FİZİĞİ
PROFESÖR 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
PROFESÖR 1 1
Alevilik üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
FELSEFE TARİHİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
MÜZİK
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1
Etkileşimli Ses Enstalasyonu ve Elektronik Müzik alanlarında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
RESİM
RESİM
PROFESÖR 1 1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİLMLERİ
MÜZİKOLOJİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Etnomüzkoloji ve Dinsel Müzik Etnolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TARİHİ DOÇENT 1 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Kariyer Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Ortadoğuda modern devletlerin ortaya çıkışı üzerine çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
PROFESÖR
1
1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT
PROFESÖR
1
1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞTİRME-ULUSLARARASI İKTİSAT
PROFESÖR
1
1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ
PROFESÖR
1
1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
Yerel Siyasal aktörler ve kent kimliği üzerine çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DİN EĞİTİMİ DOÇENT
1
1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Tecvid üzerine çalışmalrı olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DİN FELSEFESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TEFSİR
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Kuran Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER DOÇENT
1
1
Siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.

MALATYA OSB MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Talaşlı üretim ve plazma transfer ark kaynak yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMEDİKAL
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Hidrojellerin ilaç salım davranışlarının yapay zeka ile modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
TERMODİNAMİK
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
İklimlendirme Sistemleri ve yayıcılarla ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
DONANIM
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Çoklu parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA BİLİMLERİ
PROFESÖR
1
1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
YAPI
PROFESÖR
1
1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK DOÇENT
1
1

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT
1
1

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP DOÇENT
1
1

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT
1
1
Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Uterin Neoplaziler alanıda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERMATOLOJİ
PROFESÖR
1
1

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ
PROFESÖR
1
1

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
PROFESÖR
1
1

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP DOÇENT
1
1

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
GENEL CERRAHİ DOÇENT
1
2
Karaciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER
DR.ÖĞR.ÜYESİ
1
1
Fars Dili ve Edebiyatı doktoralı olmak.

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel Alacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.