You are currently viewing İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Kamu Personeli

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

  • Post author:
  • Post category:Haber
  • Reading time:6 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:3 Mart 2022

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

UNVANI
SAYISI
CİNSİYETİ
ARANAN NİTELİKLER
PUAN TÜRÜ

HEMŞİRE
300
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3

PSİKOLOG
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3

DİYETİSYEN
1
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3

FİZYOTERAPİST
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP3

SAĞLIK TEKNİKERİ
2
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
15
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
15
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
5
E-K

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2018 yılı KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

  1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
  4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
  5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi : 28/05/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 12/06/2020

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

İnönü Üniversitesi 342 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın