İmar Affı Nedir? Kat Mülkiyetine Geçiş Durumu

İmar Affı Nedir? Kat Mülkiyetine Geçiş Durumu yazımızda imar affının içeriğini, amacını, neleri kapsadığını ve kat mülkiyetine geçiş durumunu yazdık.

İmar Affı Nedir?

İmar affı: İmara aykırı, mülkiyet sorunu çözülmemiş olan, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine ait olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınması için getirilen yeni bir yasal düzenlemedir. Kaçak yapıların yasal hale getirilmesidir. Çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bazı özel alanlar imar affı kapsamına girmemektedir.

Yeni İmar Yönetmeliği İçeriği

İmar Affının Amacı Ne?

Şehirlerde yıllar içinde sanayi ve hizmet sektörü arttığı zaman bununla birlikte küçük yerlerde tarım ve hayvancılık sektörü azalmakta olup şehirlerde sanayi ve hizmet sektörü gelişince bir çarpık yapılaşma meydana gelmiştir. Sağlıksız kentleşmeler oluşunca imar bakımından sorunlar meydana gelmiştir. Şehirlerdeki bu imar kargaşasının önüne geçmek için hükumetler belirli dönemlerde aflar çıkarmaktadır. Ülkemizde en son imar affı 1984 yılında yapılmış. Yıllar içinde imar mevzuatına uymayan yapılaşmanın önüne geçilememiştir. İmar affı ile binalar kayıt altına alınarak yasallaştırılmakta ve iskan sahibi olmaktadırlar. Bu sayede kentsel dönüşüm uygulamasından ruhsatı olan binalar rahatlıkla faydalanabilecektir. Kentsel dönüşüm fırsatından yararlanmak için binalar hukuka uygun hale getiriliyor. Kentsel dönüşüm ile eski binalar yıkılıp yerine depreme dayanıklı ve projeli yapılar yapılmaktadır. İmar affı ile imar ve hukuka aykırılıkların bir nebze önüne geçilmektedir. Çarpık kentleşmeyi önleme amacı taşımaktadır.

İmar Affı Kapsamı

31/12/2017 tarihinine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsatlı ve eklerine aykırı yapılan yapıları kapsamaktadır. İstisna yapılar haricinde iskanı (oturma izin belgesi olmayan) ve çürük olmayan yapıları kapsamaktadır.

İmar Affı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak mı?

İmar başvurusu yaptıktan sonra yapı kayıt belgesi alan kişiler, kat mülkiyetine geçiş yapmak için kat mülkiyetince kat maliklerinin tamamının muvafakatı olması gerekir (kat sahiplerinin). Yapının cins değişikliği de müracaatta yapılabilmektedir bunun içinde tüm maliklerin muvafakatı gerekir. Cins değişikliği ile mesken olan bir yapıyı ticari yapı haline getirmek anlamındadır. Kat mülkiyetine başvuru ve cins değişikliği için daha önce imar başvurusu için ödenen harcın iki katı ödenmektedir. Kat mülkiyeti almanın bedeli daha pahalıdır. 20 Eylül 2018 tarihi itibariyle özellikle harçlarda ciddi değişiklikler olmuştur. Ticari yapılarla ilgili başvurularda daha fazla değişikliğe gidilmiştir. İmar başvurusunda tüm bilgilerin doğru girilmesi gerekir. Yapı kayıt belgesinde sizin girmiş olduğunuz bilgiler kullanılmaktadır. Kat mülkiyetine geçerken sizin vermiş olduğunuz bilgilerle karşılaştırma yapılmaktadır. İmar başvurusuna bir kez müracaat edilebilmektedir ve düzeltme işlemleri zaman almaktadır. Bu yüzden imar başvurusunda doğru bilgileri girin.

İmar Affı Nedir? Kat Mülkiyetine Geçiş Durumu-Hukukçu Ayşem Şanlı’nın videosundan yardım alınmıştır.

Yorum yapın