İçeriğe geç
Anasayfa » Yaşam » İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden İmam Ebu Yusuf’a Nasihatler

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden İmam Ebu Yusuf’a Nasihatler

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden İmam Ebu Yusuf‘a Nasihatler

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden Nasihatler

 • Küçük-büyük, avam-havas, herkese iyilik ve nasihatte bulun.
 • Allah için gizli halinde ne isen, açık durumunda da öyle ol.
 • Bu ilmi öğrenmekteki kastınız hayır ise Allah sizi başarılı kılar, yoksa muvaffak olamazsınız.
 • Bilmiş ol ki, amel ilme uyar. Nasıl ki uzuvlar gözün görmesi sayesinde hareket eder, az dahi olsa amel ile ilim, çok amel olan cehaletten daha faydalıdır.
 • Hiç bilenlerle bilmeyenler bil olur mu? Bunu ancak aklı olanlar anlar.
 • Bir paranın nasıl kazanıldığını görmek için nasıl harcandığına bak.
 • Durgun ve vakarlı yürü. Acele acele, salına salına yürüme, işlerinde aceleci olma.
 • Laf ederken gürleme, bağırıp çağırma; yüksek sesle konuşma.
 • Fenalığını bildiğin kimseyi, o kötülüğü ile anma. Onda fayda ve iyilik ara. İnsanları iyi hali ile an.
 • Hocaların ve kendisinden ilim öğrendiğin zatlar için Allah’tan af dile, onları hayırla yad et.
 • Cimrilikten kaçın. Çünkü her şey cimrilere buğzeder. Ne tamahkâr ol ne yalancı… Karıştırıcı da olma.

 • Bütün işlerde insanlığını koru. Güzel huylu ol. İncitmekten kaçın.
 • Her zaman her yerde temiz elbise giyin.
 • Yolda giderken sağa sola bakma, daima önüne bak.
 • Delillerle konuşmaktan, münazara adabını bilmeyen ve iddialarını delilleriyle ispat edemeyen ilim adamları ile söze girişmekten kaçın.
 • Bir cemaat içinde bulunduğun zaman seni saygı ile öne sürmedikçe sen kendiliğinden ileri safa geçme. Aynı şekilde muamele görmeden de mihraba geçip imam olma.
 • Kabirleri, mübarek yerleri ve büyük zatları çokça ziyaret et.
 • Seninle bir şey hakkında istişare etmek isteyen kimseyi dinle. Seni Allah’a yaklaştıracağını bildiğin şeyleri ona söyle.
 • Oyun ve eğlence yerleri ile sövülüp sayılan meclislere gitme.
 • Hiçbir kimsenin yanında, isterse sultan olsun, Hakk’ı anmaktan ve söylemekten çekinme.

 • Kazançsız, azıksız 10 senede kalsan, ilim öğrenmekten yüz çevirme. Çünkü tahsilden yüz çevirdiğin taktirde yine geçimin darlaşacaktır.
 • Rasul-ü Ekrem (s.a.v.) küçüklerine saygı, büyüklerine hürmet göstermeyen bizden değildir, buyurmuştur.
 • Fakir dünyayı, ilim adamları yanında hakir göster. Çünkü Allah’ın yanında olan, dünyadakilerden daha hayırlıdır.
 • İnsanlarla iyi geçinemezsen onlar sana düşman kesilirler.
 • Akradandan olmayan bir cemaatle iyi geçinirsen sana ana-baba olurlar.
 • Arkadaşlarından hastalananları kendin ziyaret et. Göremediklerinin ahvalini soruştur. Sana gelmeyenlerle sen alakadar ol.
 • Fıkıh ehlinin ve fıkhın değerini bilmeyen kimsenin meclisinde oturmak ağır gelir.
 • Dünya için ilim öğrenen kimse, o ilmi kalbine yerleştiremediği gibi ilimden istifade edemez, ilmin bereketini de göremez.
 • İslam’ı muhafaza ve neşir için ilim öğrenenler, ilimden kendileri istifade ettikleri gibi başkaları da bunlardan istifade ederler.
 • Talebene iltifatın kemâl-i şefkatle olsun. Her taleben kendisini senin oğlun bilsin.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden İmam Ebu Yusuf’a Nasihatler-İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir