Haber

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan şartları haricinde en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Önemli Notlar

  • Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alımı Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
  • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
  • Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.
  • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
  • Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi,
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
8- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge, (Araştırma Görevlileri için)
9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
10- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
12- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Başvuru tarihinin son günü hafta sonu tatiline denk geldiğinden dolayı 14/01/2019 mesai bitimine kadar son gün olarak değerlendirilecektir.

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi : 29/12/2018
: 29.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 14/01/2019
12.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi
: 17.01.2019
Sınav Giriş Tarihi
: 22.01.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 25.01.2019

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Kadrolar

İlan no
Unvanı
Drc
Adet
ALES
Dil
MYO
Bölüm
Anabilim Dalı/ Program
Açıklama

1001

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Tasarım
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarım, Resim, Resim-iş Öğretmenliği bölümlerin birisinden lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders verme deneyimine sahip olmak.

1002

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Tasarım
İç Mekan Tasarımı
İç mimarlık veya heykel bölümü lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarının birinde en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1003

Öğrt.Gör.
(Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Tuzluca MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Laborant ve Veteriner sağlık
Veteriner alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1004

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
Muaf
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
El Sanatları
Seramik, cam ve Çinicilik
Cam ve Seramik Tasarımı, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Tasarımı, Cam ve Seramik Tasarımı, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Seramik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, lisans mezuniyeti sonrası cam veya seramik alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak

1001

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Tasarım
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarım, Resim, Resim-iş Öğretmenliği bölümlerin birisinden lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders verme deneyimine sahip olmak.

1002

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Tasarım
İç Mekan Tasarımı
İç mimarlık veya heykel bölümü lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarının birinde en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1003

Öğrt.Gör.
(Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Tuzluca MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Laborant ve Veteriner sağlık
Veteriner alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1004

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
Muaf
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
El Sanatları
Seramik, cam ve Çinicilik
Cam ve Seramik Tasarımı, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Tasarımı, Cam ve Seramik Tasarımı, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Seramik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, lisans mezuniyeti sonrası cam veya seramik alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak

1005

Öğrt.Gör.
(Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik
Bilimler MYO
Mimarlık ve Şehir Planlama
Tapu ve Kadastro
Geomatik, Harita Mühendisliği, Jeofizik, Jeodezi, ulaştırma alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1006

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
Muaf
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Kozmetik Teknolojisi
Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla Kozmetik alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak veya kozmetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1007

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya
Yapımcılığı
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema ve Televizyon, İletişim Fakültesi “Radyo Televizyon ve Sinema, Güzel Sanatlar Fakültesi “Fotoğraf” Bölümü, Güzel sanatlar Fakültesi ya da Sanat ve Tasarım Fakültesi “Fotoğraf ve Video” alanında lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

1008

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Elektrik ve Enerji
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve Belirtilen alanların birinde Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Doğalgaz Tesisatı veya Mekanik Tesisat
alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak

1009

Öğrt.Gör.
(Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Tuzluca MYO
Çocuk Bakımı
ve Gençlik hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi veya Klinik Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1008

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Elektrik ve Enerji
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve Belirtilen alanların birinde Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Doğalgaz Tesisatı veya Mekanik Tesisat
alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak

1009

Öğrt.Gör.
(Ders verecek)
5
1
70
Muaf
Tuzluca MYO
Çocuk Bakımı
ve Gençlik hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi veya Klinik Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1010

Öğrt.Gör. (Ders verecek).
5
1
70
Muaf
Tuzluca MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Posta Hizmetleri
Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1011

Öğrt.Gör. (Ders
verecek)
6
1
Muaf
Muaf
Iğdır MYO
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik
Özel Güvenlik ve Koruma
Hukuk Fakültesi veya Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.

1012

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
6
1
70
Muaf
Iğdır MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ulaştırma mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1013

Öğrt.Gör. (Ders
verecek)
6
1
Muaf
Muaf
Iğdır MYO
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası ilgili alanda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

1014

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
6
1
70
Muaf
Iğdır MYO
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi alanlarının birinde Tezli Yüksek lisans yapmış olmak.

1015

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
7
1
70
Muaf
Iğdır MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Sivil Hava ulaştırma
işletmeciliği
Sivil hava ulaştırma işletmeciliği, Havacılık, sivil Hava İşletmeciliği, havacılık yönetimi, havacılık işletmeciliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1016

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
7
1
Muaf
Muaf
Iğdır MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Havacılık Yönetimi, Havacılık, sivil Hava İşletmeciliği, Havacılık İşletmeciliği veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahip olmak veya Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

1017

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
7
1
70
Muaf
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Diyaliz
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Halk sağlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1018

Öğrt.Gör.
(Ders verecek).
7
1
70
Muaf
Sağlık
Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ortopedik Protez ve Ortez
Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans
bölümlerinin birinden mezun olmak, Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
4
1
70
Muaf
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik, Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Fakültesi Radyoloji alanında uzmanlık yapmış olmak veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1020

Öğrt.Gör. (Ders verecek)
4
1
70
Muaf
Sağlık Hizmetleri MYO
Dişçilik Hizmetleri
Diş Protez Teknolojisi
Diş Hekimliği Fakültesi veya Hemşirelik lisans mezunu olmak, Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1021

Öğrt.Gör. (Ders verecek).
4
1
70
Muaf
Iğdır Teknik Bilimler MYO
İnşaat
Yapı Tesisat Teknolojisi
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve Belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1022

Arş.Gör.
6
1
70
50
İlahiyat
Temel İslam
Bilimleri
Tasavvuf
Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1023

Arş.Gör.
6
1
70
50
Fen Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk dili ve Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

1024

Arş.Gör.
6
1
70
50
Fen Edebiyat
Matematik
Cebir ve Sayılar
Teorisi
Cebir ve Sayılar Teorisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

1025

Arş.Gör.
6
1
70
50
Mühendislik
İnşaat
Yapı
İnşaat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor öğretim üyesi kadroları

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Başvurular 29/12/2018-14/01/2019 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Ayrıntılar

Unvan D Fakülte/rektörlük/myo/yo Bölüm Anabilim/Program Açıklama

Profesör

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyokimya
Biyokimya
Bioaktif madde ve kanser konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi

Profesör

1
Iğdır Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Bitki sistematiği konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Türkiye Coğrafyası
Depremler konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Nükleer Enerji alanında çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Tesisleri

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyokimya
Biyokimya
Bioaktif madde ve kanser konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi

Profesör

1
Iğdır Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Bitki sistematiği konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Türkiye Coğrafyası
Depremler konusunda çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Nükleer Enerji alanında çalışmış olmak.

Profesör

1
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Tesisleri

Profesör

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi

Dr Öğr.Üyesi

5
Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bilimleri
Müzik Bilimleri
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Ormancılık
Avcılık ve yaban hayatı
Kuş Habitatı konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Ormancılık
Avcılık ve yaban hayatı
Sürüngenler konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Termodinamik
İçten yanmalı motorlar konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Organik Tarım
İşletmeciliği
Organik tarım
işletmeciliği
Veteriner Cerrahi alanında çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Organik Tarım
İşletmeciliği
Organik tarım
işletmeciliği
Veteriner Jinekoloji alanında çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Gelişim psikolojisi
Eğitimde akıl yürütme stilleri konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gümrük İşletme
Gümrük işletme
Gümrük işletme, Lojistik alanlarının birinde veya Dış Ticaret ve politik alanında doktora yapmış olmak

Dr Öğr.Üyesi

5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Temel iletişim Bilimleri, İletişim bilimleri, Reklam tasarımı ve
iletişimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Radyo ve Televizyon, medya ve iletişim, alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Temel iletişim Bilimleri, İletişim bilimleri, Reklam tasarımı ve
iletişimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Radyo ve Televizyon, medya ve iletişim, alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve mutfak sanatları
Yöresel mutfak konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve mutfak sanatları
Gıda ve Beslenme Alanında doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve mutfak sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Kimya Teknolojisi
Enzim, saflaştırma ve İmmobilizasyon konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

2
Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük eğitimi
Kayaklı koşular konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük eğitimi
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Havacılık Yönetimi
Sivil havacılık, Havacılık, havacılık yönetimi, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği ve uçak mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

4
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem araştırma İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

4
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Kontrol ve kumanda sistemler İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
İlgili alan konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
Cebir ve sayılar teorisi
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

1
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili
Şehirlerle ilgili metinler üzerinde çalışmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
5
Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bilimleri
Müzik Bilimleri
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

5
Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bilimleri
Müzik Bilimleri
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Tapu Kadastro
Tapu Kadastro
Tapu Kadastro, Harita mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
5
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Tapu Kadastro
Tapu Kadastro
Tapu Kadastro, Harita mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi
4
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi
Genel Sanat Tarihi
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi
Türk İslam sanatı
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi
Sağlık yönetimi, Sağlık idaresi ve Sağlık kurumları işletmeciliği alanların birinde doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi
4
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk El Sanatları
İlgili alanda doktora yapmış olmak

Dr Öğr.Üyesi

4
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk El Sanatları
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Resim
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Resim
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

4
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Resim
İlgili alanda doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet, Sosyoloji ve Psikoloji alanlarının birinde doktora
yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Iğdır Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Yerli Buğday çeşitlerinin moleküller karakterizasyonu konusunda çalışmış
olmak.

Dr Öğr.Üyesi

4
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Organik Tarım
İşletmeciliği
Organik Tarım
İşletmeciliği
Bitki Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
4
Tuzluca MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Laborant ve Veteriner sağlık
Veteriner aşısı konusunda çalışmış olmak.


Dr Öğr.Üyesi
3
Iğdır Teknik Bilimler MYO
Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Çimento konusunda çalışmış olmak.

Dr Öğr.Üyesi

3
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma
Ulaştırma alanında Doktora yapmış olmak.

Iğdır Üniversitesi 202 Adet Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir