İdarecilerde Bulunan Emretme Hırsı

İdarecilerde Bulunan Emretme Hırsı yazımızda emretme hırsı bulunan idarecilerde, yöneticilerde ve şefler de görülen altındaki kişilerin düşünmesini engellediklerini ve olumsuz sonuçlarını yazdık.

Emretme Hırsının İdarecileri Yanlışa Yönlendirmesi

Bazı kimselerde emretme hırsı denilen bir temayül vardır. Bazı şefler veya idareciler işleri tüm teferruatına kadar tespit etmek ister ve her şeye karışırlar. Her şeyi herkesten daha iyi bildiklerini sanırlar. Bu şekilde birlikte çalıştıkları insanların kendi başlarına işlerde sorumluluk almalarını istemezler. Bu kusur çok iyi şefler de bile bazen bulunur. Genel emirlerinin yanında, her işe karışırlar ve hep kendi bilgilerini göstermekten hoşlanırlar. Böyle tiplere bilgili ve hamarat ev kadınları arasında da rastlanır. Bu tipler ne kızlarını, ne de başka birini iyi yetiştirebilirler. Çünkü onların hiçbir şeyi istedikleri gibi yapmalarına izin vermezler.

Yavuz Mental

Düşünmeyi Bırakan Kişi Geriler

Alman Generali Spohn “Dört Komutanın Fazileti” adlı kitabında, maiyetindekilerin yetkisine karışma temayülünde olanlar için şöyle yazmıştır:

“Açıkça söyleyelim ki, tamamıyla kontrolsüz olarak hiçbir iş yürümez. Ama kontrol etmek demek, her şeye karışmak değildir. Devamlı bir müdahale karşı tarafı durgunlaştırır, hevesini kırar. Her şeyi amirinin düşünmesine alışan memur zamanla düşünmeyi unutur, bir makine halini alır. Şahsiyetine ait gelişmeler durur, müstakil hareket edemediği için şahsi teşebbüsleri de geriler.”

İdarecilerde Bulunan Emretme Hırsı

Yazımızda geçen şefler emir vermeye değil, emir almaya layıktırlar. Çünkü küçük şeylerin üstüne çıkmayı, esas işle teferruat arasındaki farkı ayırmasını bilmezler. Asıl idare sanatı, başkalarını bağlamak değil, kendi kendine hareket edecek bir duruma getirmektir. Önemli olan, şahsi kuvvetleri merkezleştiren bir üstünlükle felce uğratmak yerine, bu kuvvetleri geliştirecek, canlandıracak geniş ufuklar açmaktır. Kendisini temsil edecek, yorgunluğunu paylaşacak yeni idareciler yetiştirmek idare etmenin temelini oluşturur. Bu yüzden idareciler, çalışanların iş görme şevkini kıracak şeylerden uzak durması gerekir. Önemsiz şeylere karışmayan idareci, şahıslara hareket sahası vererek, vazifesi olan yerde daha aktif ve daha tesirli çalışmada bulunabilir. Bu şekilde işler daha kolay halledilir.

İdarecilerde Bulunan Emretme Hırsı-İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Yorum yapın