You are currently viewing Hazret-i Aliyyü’l Mürteza (r.a)’dan Hikmetler
Hazret-i Aliyyü'l Mürteza

Hazret-i Aliyyü’l Mürteza (r.a)’dan Hikmetler

 • Post author:
 • Post category:Kişisel Gelişim
 • Reading time:3 mins read
 • Post comments:0 Yorum
 • Post last modified:9 Temmuz 2020

Hazret-i Aliyyü’l Mürteza (r.a)’dan Hikmetler yazımızda Hazret-i Ali (r.a.) gâyet cömert idi. Hazret-i Hâlid’e Seyfullâh (Allâh’ın kılıcı) dendiği gibi ona cömertliğinden ve şecaatinden dolayı Esedullâh (Allâh’ın aslanı) da denilir. 6 maddede hikmetlerini yazdık.

Hazret-i Aliyyü’l Mürteza-Hayrı Olmayan Şeyler

 • Malının ve evladının çokluğu sana hayır getirmez. Kişiye hayrı dokunacak şey ilminin ve amelinin çokluğudur.
 • Dünyada iki kişiden başkası için hayır yoktur. Biri günahından tevbe eden, diğeri de hayırda yarışan kimsedir.
 • Takva ile işlenen amel az değildir. Allah’ın katında makbul olan amel nasıl az olur?
 • Gafil olmayın ki dünya arkanızda gitmekte, ahiret ise önünüzde gelmektedir. Her ikisinin de yolcuları vardır. Sizler dünya yolcusu olmayın; ahiret yolcusu olun. Zira bugün dünya hesapsız amel yeri, yarın ahiret ise amelin olmadığı hesap günüdür.
 • Muhakkak fakih (hakiki alim), insanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen ve azabından da emin kılmayandır. O, Allah’a isyan olacak hususlarda insanlara ruhsat vermez. Başka şeylere rağbet ederek Kur’an-ı Kerim’i terk etmez. İlimsiz ibadette ve anlaşılmayan ilimde hayır yoktur.
 • Ey insanlar, benden şu kelimeleri öğreniniz ki bineklerinize binip arasanız mislini bulamazsınız: Mümin, sadece Rabb’inden ümid eden kuldur, onu ancak günahı korkutur. Bilmediğini öğrenmekten haya etmez, kendisine bir şey sorulduğunda bilmiyorsa “Allahü a’lem” (Allah en iyi bilir) demekten utanmaz. İyi biliniz ki sabır, iman için bedende baş gibidir. Başı olmayan bedende hayır yoktur. (Ehasinü’l-Mehasin)

Hazret-i Aliyyü’l Mürteza (r.a)’dan Hikmetler-İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın