İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Alacak

Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Alacak

Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE CANLI MODEL ALIM İLANI
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 8 adet canlı model alınacaktır.

Canlı Model İçin Aranılan Şartlar

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Vücut bütünlüğüne sahip olmak.
5- En az lise mezunu olmak.

6- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak (tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, çalıştırılması uygun görülen adaylardan istenecektir.)
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
10- KPSS şartı aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Başvuru

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Fakültemiz binasında bulunan Personel İşleri Bürosuna, istenen belgeler ile (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere seçilecek canlı modeller yapılacak mülakat sonucunda belirlenecek olup, isim listeleri, işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.

Çalıştırılacak canlı model sayısı kadar da yedek belirlenecek olup, asıl listede bulunanlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedekler sırası ile çağırılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
4- Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6- İş Talep Formu

Hacettepe Üniversitesi 8 Canlı Model Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir