Kamu Personeli İş ilanı

Gümüşhane Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Haber

Gümüşhane Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Gümüşhane Üniversitesi 16 Akademik Personel Alım İlanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “ Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar

http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

Gümüşhane Üniversitesi 16 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
KADRO DER.
KADRO ADEDİ
AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
1
1
Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
1
1
Türk Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
1
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
1
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Bütçe ve Mali Planlama ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
1
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
2
1
Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
3
1
Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
3
1
Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
4
1
Biyoloji alanında Doktora yapmış olup, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Uzaktan Algılama ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Uzaktan Algılama ve CBS alanında Doktora yapmış olmak.

Şiran Mustafa Beyaz MYO
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Aşçılık Programı
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Kelkit Aydın Doğan MYO

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr.
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Sivil Havacılık alanında Doktora yapmış olup, Helikopter Modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
5
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Gümüşhane Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir