Gümüşhane Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Gümüşhane Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak

Gümüşhane Üniversitesi 12 Akademik Personel Alım İlanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup başvuracak adaylar

(personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar

(www.gumushane.edu.tr/dosya/ogretim_uyesi_basvuru.doc 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.

Gümüşhane Üniversitesi 12 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
KADRO DER.
KADRO ADEDİ
AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı ABD
Doçent
1
1
Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat ABD
Doçent
2
1
Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmetler ABD
Dr.Öğretim Üyesi
1
1
Klinik Sosyal Hizmet alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmetler ABD
Dr.Öğretim Üyesi
1
1
Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi
3
1
Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi ABD
Dr. Öğretim Üyesi
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon ABD
Dr.Öğretim Üyesi
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği ABD
Dr.Öğretim Üyesi
3
1
Turizm alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Kamu Ölçmeleri ABD
Dr.Öğretim Üyesi
5
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD
Dr.Öğretim Üyesi
5
1
Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Tesisleri
Dr.Öğretim Üyesi
5
1
Alanında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Reklamcılık ve Tanıtım ABD
Dr.Öğretim Üyesi
5
1
Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak.

Yorum yapın