Ekonomi ve ParaHaber

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret 2020 İstatistikleri

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret 2020 İstatistikleri

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret 2020 İstatistikleri Açıklandı

İhracatın %42,8’ini, ithalatın ise %56,0’ını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri elde edilmektedir. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2020 yılında 87 bin 705 girişim ihracat, 73 bin 591 girişim ithalat yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat yapan girişimlerin yaklaşık %100,0’ının, ithalat yapan girişimlerin ise %97,0’ının bilgilerine ulaşılmıştır. Bu girişimler toplam ihracatın yaklaşık %100,0’ını, ithalatın ise %99,9’unu gerçekleştirmiştir.

Toplam ihracatın %20,4’ünü yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin %61,0’ını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %18,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %42,8 oldu.

Toplam ithalatın %14,1’ini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %12,4, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,5 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı %56,0 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin %4,0’ını oluşturdu.

İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %56,4’ünü, ithalatın ise %48,8’ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %39,8, ithalattaki payı ise %37,5 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler %66,7 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise %90,0 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler %77,8 pay ile öne çıktı. Diğer sektöründe, küçük ve orta ölçekli girişimlerin payı %29,8’den %36,1’e yükselirken, büyük ölçekli girişimler %63,7 pay ile önde olmaya devam etti.

Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının %47,1’ini Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yaptı

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının %47,1’ini AB 27 ülkelerine, %14,5’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine, %12,7’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın %64,4’ünü sanayi, %33,6’sını ticaret, %2,0’ını ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %38,1’ini AB 27 ülkelerinden, %23,0’ını Diğer Asya ülkelerinden, %14,8’ini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla %32,0 pay ile AB 27 ülkeleri, %25,1 ile Diğer Asya ve %19,2 ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %58,0’ını sanayi sektöründeki girişimler yaptı

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %58,0’ını ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %38,6’sını ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %96,3’ünü imalat sanayi ürünleri, %1,9’unu tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatının %45,6’sı sanayi, %42,5’i ticaret ve %11,8’i diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %76,3’ünü imalat sanayi ürünleri, %4,8’ini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri, %3,6’sını ise madencilik ürünleri oluşturdu.

İhracatın %39,5’i ilk 100 girişim tarafından gerçekleştirildi

İhracatın %39,5’ini, ithalatın ise %57,0’ını ilk 100 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %13,5’ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %21,7’sini gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %14,8, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise %11,5 oldu. Sanayi ve ticaret sektörlerinde en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı %16,8 oldu.

Girişimlerin %50,3’ü tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin %44,3’ü tek ülkeye ihracat yaparken, %16,9’u iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,4 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %58,0 oldu.

Girişimlerin %50,3’ü, tek ülkeden ithalat yaparken, %15,8’i iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %2,7 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %51,4 oldu.

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret 2020 İstatistikleri-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir