İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini. 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli). Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi. Yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli. Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini. Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını. Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 adet dosyayla (1 adette CD halinde) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; Özgeçmiş. 2 adet fotoğraf. Nüfus cüzdanı örneği. Lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi. Yayın listesi. Yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez. Başvuruda bulunacak adaylar. Başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi : 03.10.2018 Başvuru Tarihi : 03.10.2018
Son Başvuru Tarihi : 17.10.2018

Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Kadrolar

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI

1 Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Profesör 1 1 Hidrokinetik enerji, dalga enerjisi ve fındık kavurma teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Profesör 1 1 Doçentliğini Sağlık Bilimleri Biyokimya alanından almış olup, Mol Hydatidiform gebelik alanında çalışmaları olmak.

3 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Biyoistatistik alanında çalışmaları olmak.

4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Uyku bozuklukları eğitim sertifikası olmak ve kronik otitte ototoksite konusunda deneysel çalışması olmak.

5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak ve pediatrik hastalarda tramadolün postoperatif ağrı ve ajitasyona etkisiyle ilgili çalışması olmak.

6 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, okuma edinimi ve çift dillilik üzerine çalışmaları olmak.

7 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlik kazanmış olmak ve Artırılmış Gerçeklik konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak.

8 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Klasik gitar eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.

9 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi ABD. Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İktisat anabilim dalında doktora yapmış olup. Ticari dışa açıklık ve yükselen piyasa ekonomileri üzerine çalışmaları bulunmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir