İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN KODU
UNVANI
ÖĞRENİM
CİNSİYET
ADEDİ
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

BP 1
BÜRO PERSONELİ
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
1
2020 KPSS P93

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının birinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu bölümlere eşdeğerliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

DP 1
DESTEK PERSONELİ (Temizlik ve Bahçıvanlık Hizmeti)
ORTAÖĞRETİM
ERKEK
1
2020 KPSS P94

Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dalları bölümlerinin birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.

Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

DP 2
DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Hizmeti)
ORTAÖĞRETİM
KADIN/ERKEK
4
2020 KPSS P94

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.

HM 1
HEMŞİRE
LİSANS
KADIN
2
2020 KPSS P3

Hemşirelik lisans programından mezunu olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

ST 1
SAĞLIK TEKNİKERİ (Ağız ve Diş Sağlığı)
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
5
2020 KPSS P93

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

ST 2
SAĞLIK TEKNİKERİ
(İlk ve Acil Yardım)
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
1
2020 KPSS P93

İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

ST 3
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diş Protez)
ÖNLİSANS
ERKEK
1
2020 KPSS P93

Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

ST 4
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Görüntüleme)
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
1
2020 KPSS P93
1.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

RT 1
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
2
2020 KPSS P93

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

DS 1
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Anestezi)
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
1
2020 KPSS P93

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

DS 2
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Diş Protez)
ÖNLİSANS
ERKEK
1
2020 KPSS P93

Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olup; Üniversite/Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Diş Protez Teknisyenliği Sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl protez teknisyenliği deneyimi sahibi olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

DS 3
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Tıbbi Dokümantasyon)
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
1
2020 KPSS P93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans programında mezunu olmak.

01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak. 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Destek Personeli İçin; 1. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.giresun.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İlan Tarihi: 26 Ocak 2022 Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022 Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022 Sonuçların İlanı: 18 Şubat 2022

İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 5.Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi. 8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.) 9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (her kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giresun Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir