Kamu Personeli İş ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alacak

Haber

Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alım İlanı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.

I- Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
 5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,
 7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B- Özel Şartlar

 1. Antrenör pozisyonları için;
  a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,
  -Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
  -En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.
  -Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
 2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.
 3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 6. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
 7. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,
 2. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,
 3. Antrenör pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,
 4. Beyan formu, başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.
  -Lise, ön lisans veya lisans mezunuysanız ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileriniz gelmediyse, mezuniyet bilgilerinizi başvuru sırasında mutlaka beyan ediniz.
  -Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  -Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.
  -Başvuruda istenen belgeler, yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU PUANLARININ HESAPLANMASI ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Ek-2 nitelik değerlendirme formunun birinci kısmında (A-B-C maddeleri) adayların, Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında, Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında, Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarına (ilk üç derece); ikinci kısmında (Ç maddesi) olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmasına; üçüncü kısmında (D maddesi) ise olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak çalışmasına karşılık gelen puanlar üzerinden nitelik değerlendirme formu toplam puanı hesaplanacaktır. Adaylar; ek-2 nitelik değerlendirme formuna göre birinci kısmında (A-B-C maddeleri) madalya aldığı müsabakaları, ikinci kısmında (Ç maddesi) sporcu olarak katıldığı bütün faaliyetleri, üçüncü kısmında (D maddesi) ise antrenör olarak görev aldığı tüm müsabakaları ayrı ayrı belirtecek ve nitelik değerlendirme formunda belirtmiş oldukları her özellik puanlamaya dahil edilecektir. (Örneğin olimpik paralimpik spor dallarının büyükler Avrupa şampiyonalarında 2 kez bronz madalya alan, olimpik paralimpik büyükler Avrupa şampiyonalarında 16 kez milli olan bir sporcu (2400)+(1650)=1600 puan elde edecektir.)
 2. Nitelik değerlendirme formunun ikinci kısmında (Ç maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi en az 15 defa milli sporcu olma şartına bağlıdır. 15’e ulaşmayan millilikler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir.
 3. Nitelik değerlendirme formunun üçüncü kısmında (D maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olma şartına bağlıdır. 7’ye ulaşmayan ve son beş yıldan önceki antrenörlükler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. Son beş yılın hesaplanmasında başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.
 4. Millilik hesaplaması yapılırken müsabakadaki her millilik (maç/yarışma) bir millilik puanıyla çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Örneğin; olimpik paralimpik büyükler Dünya Şampiyonasına katılmış ancak madalya alamamışsa 16 (onaltı) tane milliliği olan bir sporcu 16*100=1600 puan alacaktır.)
 5. Madalya alan sporcuların puanları hesaplanırken, madalya kazandıkları müsabakadaki madalya puanı ile aynı müsabakaya ait millilikleri de puan hesaplamasına katılacaktır.
 6. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olduğu dönemdeki başarılar dikkate alınacaktır. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olmadığı dönemdeki başarılar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
 7. Başarı sırasının belirlenmesinde, nitelik değerlendirme formu toplam puanı esas alınacaktır. Başarı listesi nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
 8. Antrenörlükte her branş ve spor uzmanlığında her grup kendisine ayrılan kontenjan durumuna göre kendi içinde, nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre değerlendirilerek sıralanacaktır.
 9. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
 10. Adayların, nitelik değerlendirme formu toplam puanlarının eşit olması halinde sırasıyla eğitimi yüksek olana, bunda eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunda da eşitlik olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

 1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için ilan edilen niteliklere uygunluğu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenecektir. İnceleme ve değerlendirme sonrasında adayların nitelik değerlendirme formu toplam puanları ve bu puanlara göre başvurdukları pozisyondaki başarı sıraları inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından tespit edilerek başvuru sonuçları ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 2. Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
 3. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
 4. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar alıma ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

 1. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.
 2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 3. Adaylar daha sonra belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır.
 4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
 5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
 6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.

VII- Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı DİĞER HUSUSLAR

 1. Bakanlık alım ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.
 2. Alım sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 3. Alım ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Alıma ilişkin duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.

VIII – İLETİŞİM

Yazışma Adresi:
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim:
GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir