Gelir Eşitsizliği

Gelir Eşitsizliği Artmaya Devam Ediyor

Ekonomi ve Para Haber Yaşam

Gelir Eşitsizliği Artmaya Devam Ediyor yazımızda ülkemizde toplam gelirin zengin ve fakir arasındaki oranını, orta sınıfın yok olmaya başlamasını, hayatın her geçen gün daha da pahalılaştığını ve insanların daha da acımasız olmaya başladığını yazdık.

Gelir Eşitsizliği-Toplam Gelirden Alınan Pay Oranları

2016 yılında En yüksek gelir grubu, Türkiye’nin toplam gelirinin %47,2’sini kapsamaktadır. 2015 yılında bu oran %46,5’ler seviyesinde kalmıştı. Zenginler zenginliklerini arttırmıştır. En düşük gelir grubu 2016 yılında %6,2 seviyelerinde gücü vardır. Bu rakam 2015 yılında %6,1 seviyelerinde idi. Rakamlar orta gelir grubunun eridiğini göstermektedir. Türkiye ve dünya için en büyük endişe orta sınıf ekonomik güce sahip insanların giderek azalmasıdır. Zenginler orta sınıfın paralarını kendilerine çekmeye devam etmiştir. İnsanlar ya fakir yada zengin olmaya başlamıştır. Aradaki uçurum her geçen gün artmaktadır. Zenginlerin daha fazla zengin olması diğer insanların daha az şeyden yararlanmasına neden olmaktadır. Zenginin parası fakirlere göre 1 yılda 7 kat artmıştır.

Dünyanın En Zenginleri

Hayatın Pahalılaştığı Gerçeği

Ortalama yıllık fert geliri 2015 yılında 16 bin 515 TL iken 2016 yılında 19 Bin 139 TL‘ye yükselmiştir. 1 yıllık gelir artış oranı %15,9’dur. İnsanların gelirlerinde artış yaşanmıştır fakat marketlerdeki ürünlerde de aynı oranda artışlar yaşanmıştır. İnsanların alım gücünde düşüşler yaşanmıştır. Nüfus içindeki yoksulluk oranı 2016 yılında %14,3 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına göre artış %0,4’tür. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 4.900 TL olarak belirlenmiştir. 4 kişilik bir ailenin kişi başı aylık ortalama kazancının yaklaşık olarak 1.200 TL olması, o ailenin yoksul olmaması için gereken rakamdır. Bu kazanç da çoğu aile için zor gözükmektedir. Yoksulluk sınırının bu kadar yüksek olması hayatın pahalılaştığını göstermektedir.

Bankada Unutmuş Olabileceğiniz Paranızı Sorgulatın-Para sorgulama

Orta Direk İnsanlar Azalıyor

Orta direk insanları genellikle borç içinde yaşamaktadır. Ülkelerde herhangi bir ekonomik kriz olduğunda ilk işten çıkarılan kesim orta direk çalışanlardır. Orta direk borçlarını ödeyebilmek için tüm parasını harcamak zorunda kalmaktadır. Orta direk insanları bu nedenle daha fazla fakirleşmeye başlamıştır. İnsanların geliri yükselirken enflasyonun daha fazla artması, insanların alım gücünü azalttığı için daha da fakirleşmeye devam etmektedir. Enflasyon oranından daha fazla gelir elde etme fakirliğe karşı alınacak tedbirdir. Enflasyonun çift rakamlarda olduğu bir ülkede gelirin artış oranı çok önemlidir. Gelirde az artış var ise alım gücü düşük olacaktır bunun yanında fakirleşmeye doğru gidilecektir.

Afrika'da açlık

Gelir Dağılımı Eşitsizliği

Dünya üzerindeki gelir dağılımı eşitsizliği en büyük sorundur. Dünyanın yarısının fakir olduğu bir sistem insanların utanç kaynağıdır. Dünya üzerindeki kaynakların tüm insanlara yettiği hatta arttığı zamanda zenginlerin aç gözlülüğü diğer insanların açlık çekmesine neden olmaktadır. Eskiden de bu adaletsiz düzen vardı fakat günümüz gibi herkesin haberi yoktu. Şimdi her şeyden haberi olan insanlar bilip de bir şey yapmamaktadır. Bu insanların acımasız yönünü daha net görmemizi sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir