İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alımı Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alımı.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar

daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
-Başvuru dilekçesi (personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Doçentlik belgesi,
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

-Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar

daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
-Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

-Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar

daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası;
-Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
-Yabancı Dil Belgesi
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

-Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)
İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alımı.

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Kadrolar

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 02.11.2018
Bitiş Tarihi : 16.11.2018

Birim
Bölüm
Abd/Prg
Unvan
Derece
Adet
Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
1
Argon plasma konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Profesör
1
1
Uçucu külün ve borik asitin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Farmasötik Toksikoloji
Profesör
1
1
Partikül ve nanopartikül toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
Biyoloji
Botanik
Profesör
1
1
Makromantarlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Doçent
1
1
Lojit model parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Profesör
1
1
Ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
Matematik
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Profesör
1
1
Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Profesör
1
1
Öğretmen eğitimi ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi
Profesör
1
1
Öğretmenlerde değer uyumu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi
Profesör
1
1
Eğitimde kendini gerçekleştirme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi
Profesör
1
1
Göçmenlerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi
Profesör
1
1
Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Profesör
1
1
Rasch modelinin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Doçent
1
1
Keman eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
1
1
Üstbilişsel faaliyetler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
Profesör
1
1
Duygusal zekâ konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
Profesör
1
1
Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Doçent
1
1
Coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Doçent
1
1
Tarih öğretiminde kadın imajı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Doçent
1
1
Tarihsel empati alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Profesör
1
1
Öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Profesör
1
1
Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Profesör
1
1
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Profesör
1
1
İngilizce öğretmeninin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Profesör
1
1
İngilizce öğretiminde web teknolojilerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Profesör
1
1
Ürün ve ontolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Profesör
1
1
Akıllı kentler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Profesör
1
1
Sanayi kümeleri ve ağlar üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Profesör
1
1
Ekonomi coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Doçent
1
1
Su alma yapıları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Doçent
1
1
Alüminyum alaşımları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Bilimleri
Profesör
1
1
Narkolepsi hastalarında diyet tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik
Toplu Beslenme Sistemleri
Profesör
1
1
Maden işçilerinin beslenmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Toplum Beslenmesi
Profesör
1
1
Beslenme antropometrisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Toplum Beslenmesi
Profesör
1
1
Enerji harcaması üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doçent
1
1
Omuz ve omurga problemleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İş doyumu, mesleki yeterlikler ve örgütsel sosyalizasyon konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.
Profesör
1
1
Serbest radikaller üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.
Doçent
1
1
Engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Doçent
1
1
Fiziksel Fitness profili üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Profesör
1
1
Mikroişlemciler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Profesör
1
1
Fiber optik yükselteçler üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Profesör
1
1
Web tabanlı elektrik makinaları üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Profesör
1
1
Katkılı plastikler üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak ve Girişimsel işlemler konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Mental durum değişikliği ve standardizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Acil Bilim Dalı)
Profesör
1
1
Çocuk Acil Uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Profesör
1
1
ERCP eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
Profesör
1
1
Mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları (Yoğun Bakım Bilim Dalı)
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak ve hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastaların yoğun bakım süreci üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Profesör
1
1
Öğrenme ve belleğin moleküler mekanizması üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
İmmünoloji
Profesör
1
1
Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak ve Enfeksiyon immünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Üniversitesi 52 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir