Haber

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alımı GENEL AÇIKLAMALAR

1. Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alımı Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
5.Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gazi Üniversitesi Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:
-Başvuru dilekçesi (personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Doçentlik belgesi,
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)
3) Yayın Dosyası:
-Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Gazi Üniversitesi DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:
-Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Doçentlik belgesi,
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)
3) Yayın Dosyası:
-Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;
-Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
-Özgeçmiş,
-Yayın Listesi,
-(2) iki adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı sureti,
-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
-Yabancı Dil Belgesi
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası
-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
-İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)
3) Yayın Dosyası
-Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)
İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alımı BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi : 28.09.2018
Bitiş Tarihi : 12.10.2018

Birim
Bölüm
Abd
Unvan
Derece
Adet
Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Çocuk Diş Hekimliği
Doçent
1
1
Davranışsal faktörlerin çocuklarda diş yaralanmalarına etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Endodonti
Profesör
1
1
Etidronik asitin kök kanallarında kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
1
İmplant Destekli yapılarda Tutuculuk ve Stres üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Farmakognozi
Profesör
1
1
Tıbbi bitkilerin antidiyabetik aktiviteleri üzerinde çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Farmakoloji
Doçent
1
1
Kardiyak glikozitler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Doçent
1
1
Sınıflama problemi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
Kimya
İnorganik Kimya
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Elektroreolojik akışkanlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
Matematik
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Doçent
1
1
Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi
Matematik
Cebir ve Sayılar Teorisi
Profesör
1
1
Nil-clean halkalar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik
Uygulamalı Matematik
Doçent
1
1
Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Profesör
1
1
Grup rehberliği etkinlikleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Doçent
1
1
Piyano ve Müzik eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Profesör
1
1
Bağlama ve Türk Müziği Armonisi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kimya Eğitimi
Doçent
1
1
Kimyada yanlış kavramlar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Doçent
1
1
Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak ve öğretim programları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Profesör
1
1
Kuzeybatı Türk lehçeleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Profesör
1
1
Halk Edebiyatı ve Hacı Bektaş Veli konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Profesör
1
1
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
Mimarlık
Doçent
1
1
Enerji etki yapı tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Doçent
1
1
Makine çizelgeleme ve montaj hattı dengeleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Doçent
1
1
İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve ergonomi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Veri madenciliği ve karar destek sistemlerinde çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Delikli sac levhalarla güçlendirilmiş dolgu duvarlar üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Profesör
1
1
Düzenli boşluklara sahip betonarme kirişler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Doçent
1
1
İs (siyah karbon) topaklanmalarının ışınım özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Karışık konveksiyon ve Stirling motorları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Elastoplastisite ve kırılma mekaniği alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Bilimleri
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İçme suyu kirliliği ve biyokimyasal toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Diyetetik
Profesör
1
1
Onkoloji hastalarında klinik beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Profesör
1
1
Merkezi Sinir sistemi ile ilgili anatomik çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Profesör
1
1
Multiple skleroz hastalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çalışmaları yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Profesör
1
1
Egzersiz fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Doçent
1
1
Elektrik ve uygulamalı matematik alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
1
Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
1
Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Anestezisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Beyin Ve Sinir Cerrahisi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Endoskopik kafa tabanı ve hipofiz cerrahisinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Hepatopankreatobilier cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
İnfertilite Üreme Endokrinolojisi konusunda çalışmaları olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Profesör
1
1
Sinüs cerrahisinde deneyim sahibi olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Doçent
1
1
Kas ve İskelet Sistemi tümörleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Üroloji
Profesör
1
1
Robotik cerrahisinde deneyimli olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Sanat terapisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Çocuk hastalıkları uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Çocuk Hastalıkları Gastroenteroloji uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
Profesör
1
1
Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Nöroloji
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Nörooftalmaloji ve inme konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Doçent
1
1
Kolon ve tiroid kanseri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Üniversitesi 48 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir