İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN’UNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 24 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON NO
POZİSYON
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
ADET

1
Mühendis (Bilgisayar)
KPSS/P3

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Belgelendirmek kaydıyla Sunucu sistemleri ve bunlara ait bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak.

Belgelendirmek kaydıyla Aktif Dizin, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme bilgisine sahip olmak.

Belgelendirmek kaydıyla Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
1

2
Mühendis (İnşaat)
KPSS/P3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla; lisans mezuniyeti sonrası Şantiyelerde, İnşaat Kontrolörü olarak, en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında, Yaklaşık Maliyet, Yapı Denetim, Şartname ve Hakediş hazırlanması konularında en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olmak.
1

3
Tekniker (Bilgisayar)
KPSS/P93

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Mezuniyet sonrası bilgisayar bakım onarımı konusunda en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
2

4
Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)
KPSS/P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
20

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(17.07.1985 ve üstü doğumlu olmak)
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
6- İnşaat Mühendisi kadrosuna başvuru yapacak adayların Sahada çalışma ve seyahat engeli olmamalıdır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.

Adayların doğum tarihi bilgisi MERNİS sisteminden alınacak olup başvuru tarihi itibari ile 35 yaşın üzerinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 17.07.2020 – 31.08.2020 arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısı beş katı kadar yedek belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.
İlana ilişkin duyurular gazi.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN – [email protected]
Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN – [email protected]

Gazi Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir