Haber

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON NO
POZİSYON
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
ADET

1
Diyetisyen
KPSS/P3
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
1

2
Hemşire
KPSS/P3
Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
104

3
Psikolog
KPSS/P3
Psikoloji lisans programından mezun olmak.
1

4
Fizyoterapist
KPSS/P3
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
1

5
Laborant
KPSS/P93
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3

6
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuar)
KPSS/P93
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
4

7
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)
KPSS/P93
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2

8
Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)
KPSS/P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
20

9
Diğer Sağlık Personeli (Eczane Hizmetleri)
KPSS/P93
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5

10
Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane)
KPSS/P93
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10

11
Diğer Sağlık Personeli (Anestezi)
KPSS/P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
3

12
Diğer Sağlık Personeli (Patoloji Laboratuarı)
KPSS/P93
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
3

13
Diğer Sağlık Personeli (Diyaliz )
KPSS/P93
Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
2

14
Diğer Sağlık Teknikeri (Paramedik)
KPSS/P93
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1

15
Röntgen Teknisyeni
KPSS/P94
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
2

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Atamaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların, personelilan.gazi.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup
tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir. Sadece Röntgen Teknisyeni pozisyona başvuran adaylar mezuniyet belgesi veya
diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru evrakları, Personel Daire Başkanlığı personelleri
tarafından on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu
reddedilecektir. Bu sebeple adayların başvurularım ekranından başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 15.06.2020 – 29.06.2020 arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısı beş ve altında olan pozisyonlar için, açık iş sayısının beş katı, diğer pozisyonlar için ise 2
katı kadar yedek belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
İlana ilişkin duyurular www.gazi.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ
yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN – [email protected]
Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN – [email protected]

Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir