İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir? Felsefeye Giriş

Felsefe Nedir? yazımızda felsefenin nasıl ortaya çıktığı, nelere katkı sağladığı, çıkış yerinin neresi olduğu, filozofların kim olduğu ve filozofların söylediği felsefi sözleri yazdık.

Felsefe Nedir? Felsefeye Giriş

Felsefe, merak ve düşüncenin oluşmasıdır. Düşünme biçimimizi felsefe belirler. İlk kez Yunanistan’da Philosophia kelimesinden üretilmiştir. Yunanlılar Felsefe alanında uzmandırlar. Philosophia kelimesini ayırdığımızda Philia kelimesi sevgi demektir. Sophia kelimesi ise bilgi demektir. Bilgiyi ve bilgeliği sevme anlamı taşır. Felsefenin tanımını yapacak olursak kişinin çevresini, hayatını, evreni anlama, açıklama, bilme ve yorumlama çabası olarak tanımlanmaktadır. Felsefenin ortaya çıkışındaki en büyük unsur meraktır. Millet olarak da çok meraklı olduğumuz için Felsefi yönden yetenekliyizdir. Eski çağlardan beri felsefeyle uğraşan kişilere filozof denilir. Dünyaca ünlü bir çok filozof çeşitli sözler söylemişlerdir. Yunanlılar bulduğu için çoğu filozof oradan çıkmıştır.

Felsefe Nedir? Filozoflar

Filozoflara Göre Felsefe Nedir?

Büyük filozoflardan Sokrates’e göre felsefe, “Neleri bilmediğini bilmektir”. Platon’a göre felsefe, “Doğruyu bulma yolunda düşünsel çabadır”. Aristoteles’e göre felsefe, ” İlkler yada ilk nedenlerin bilimidir”. Jaspers’e göre felsefe, “Yolda olmaktır”. Felsefenin sürekli ilerlediği ve merak konusu olduğunu anlatmak istemişlerdir. Sorulan sorular hiç bitmeyecektir. Felsefi soruların sonunda bilimle kanıtlanmış fikirler ortaya çıkacaktır. Felsefenin sonunda bilimle bütünleşme vardır.

Felsefe Nedir? Filozoflar

Felsefenin Amacı

Felsefe, insanlarda olan anlama ve bilme ihtiyacını gidermek zorundadır. Her şeyin başının merak olduğunu tekrardan yazalım. Felsefe, bilim dallarına yol göstericidir. Bilimlerin ilerlemesine katkıda bulunur. Merak, şüphe ve kuşku duyma tüm bilimlerin gelişmesi için gereklidir. İnsana düşünme yeteneğini hatırlatır. Felsefi düşünme tarzı ile hayatın anlamını kazanmanızı sağlar. Düşünme yeteneği bizi diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Düşünebildiğimiz için hayattaki tüm gelişmelerin farkına varabiliyoruz. İnsana düşünme yeteneğini hatırlatır ve öğretir. Felsefe insanlara, başka insanların görüşlerini dikkate alma yeteneği kazandırır. Kişiye eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bilginin üretilmesinde katkıda bulunur. Sosyal ilişkilerin daha kolay kurulmasını sağlar. İnsanlarla iletişimi kolaylaştırır. İnancın biçimlenmesinde etkili olur.

Felsefe Nedir? Felsefenin Ortaya Çıkması
Felsefe

Filozoflar ve Felsefenin Ortaya Çıkması

Filozof, devrin bilgilerini aklın esasları etrafında birleştirerek hakikate ulaşmaya çalışan kişidir. Hiç bir çıkar gözetmeden bu işlemi yapan kişilerdir. Felsefe, milattan önce 600’lü yıllarda Batı Anadolu’nun Milet kentinde ortaya çıkmıştır. Milet kenti zengin bir kenttir. Filozof’un kurucusu Thales‘dir. Felsefe, uygarlıkların kültür alışverişinden, ekonomik refah düzeyinin yüksek olmasından ve özgür düşünce ortamının olmasından ortaya çıkabilmiştir. En önemlisi de merak duygusunun yüksek olmasıdır.

Felsefe Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir