İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.) yerleştirme yapılacak unvanlar;

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON UNVANI
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

Destek Personeli
30
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 65 PUAN)
Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İşyerinin bürolarında, açık alanlarında temizlik/evrak taşıma/içecek hazırlama ve servis yapma/ tarımsal faaliyetler ve peyzaj hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak.

Büro Personeli
2
Lisans
KPSS P3
(EN AZ 75 PUAN)
Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli
17
Ön Lisans
KPSS P93
(EN AZ 75 PUAN)
Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli
1
Lisans
KPSS P3
(EN AZ 75 PUAN)
Rekreasyon amaçlı kampüs etkinliklerinin danışmanlığı, liderliği, projelendirilmesi, programlanması ve uygulanmasında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kurumlarının Rekreasyon Bölümü Lisans mezunu olmak.

Hemşire
2
Lisans
KPSS P3
(EN AZ 75 PUAN)
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Psikolog
1
Lisans
KPSS P3
(EN AZ 75 PUAN)
Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü Lisans mezun olmak.

Teknisyen
(Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/ Yapı Tesisat Sistemleri)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 60 PUAN)
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
(Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama / Ahşap Teknolojisi)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 60 PUAN)
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
(Elektrik-Elektronik Teknolojisi)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 60 PUAN)
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
(İnşaat Teknolojisi)
2
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 60- PUAN)
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Teknisyen
(Makine Teknolojisi)
2
Ortaöğretim
KPSS P94
(EN AZ 60- PUAN)
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ

  1. Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.
  2. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)
4- 2 adet fotoğraf
5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
8- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü. (İlgili eğitim alanı mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır.)

Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : (222) 321 35 50 / 1256-1257
İlan Tarihi : 08/11/2021
Son Başvuru Tarihi : 22/11/2021

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir