Haber

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden (Akademik Personel İlanı) (Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi İlanı)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi” ne göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan

Profesör adaylarının;

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Dr. Öğr. Üyesi başvurularında

“Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak (Bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir yabancı dilde) ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak.
2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3 – Müracaat eden adayların “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatımı Koşullarında belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4 – Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (24.10.2018 – 07/11/2018) olup süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ/
ANABİLİM DALI
K. Unvanı
DERECE
ADET
ÖZEL ŞART

Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi
3
1 Antibiyofilm özellikteki Fungal Biyopeptidler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği/Yapı ABD
Profesör
1
1 Doçentlik unvanını, inşaat mühendisliği yapı alanında almış olmak. Betonarme ve yığma yapıların ve elemanların analizi, sismik performansı ve hasar değerlendirmesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD
Dr. Öğr. Üyesi
3
1
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Modernizm akımları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
Tarih /Ortaçağ ABD
Dr. Öğr. Üyesi
1
1
Ortaçağ Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir