İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alım İlanı

14/10/2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ: 29/10/2018

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
2-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.
3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların ERÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

4-Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

PROFESÖRLER İÇİN

-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini sunmak,

DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN

-Adayların ilan edilen Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Dr.Öğretim Üyesi adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak.

Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak,

Not: 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı.

Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Kadrolar

İLAN NO BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA

1001 Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Profesör 1 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak, Doçentliğini Farmakoloji Alanında Almış Olmak.

1002 İlahiyat Fakültesi
Tefsir Profesör 1 1 Doçentliğini Tefsir Alanında Almış Olmak.

1003 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak ve Gastroenteroloji Alanında Deneyimli Olmak.

1004 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak ve Çocuk Kardiyolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1005 Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1 1 Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1006 Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent 1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1007 Edebiyat Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Doçent 1 1 Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanında Almış Olmak.

1008 Edebiyat Fakültesi
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyoloji Alanında Almış Olmak.

1009 Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Almış Olmak.

1010 Eğitim Fakültesi
Eğitim Programları ve Öğretimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında Almış Olmak.

1011 İİBF Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri
Alanında Almış Olmak.

1012 Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1013
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak, Hematoloji Alanında Deneyimli Olmak.

1014 İİBF Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

1015 İİBF Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Uluslararası İlişkiler Alanında Almış Olmak.

1016 İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Pazarlama Alanında Almış Olmak.

1017 Mimarlık Fakültesi
Bina Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Mimarlık Bölümü Mezunu Olmak ve Mimarlık Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1018 Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1019 Mühendislik Fakültesi
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Yenilenebilir Enerji
Sistemleri Alanında Deneyimli Olmak.

1020 Mühendislik Fakültesi
Kamu Ölçmeleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili Alanda doktora yapmış Olmak.

1021 Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İngilizce Çalışmaları Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1022 Halil Bayraktar SHMYO
İlk ve Acil Yardım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlk ve Acil Yardım Alanında Deneyimli Olmak.

1023 Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1024 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Türkçe Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1025 Seyrani Ziraat Fakültesi
Yemler ve Hayvan Besleme
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Yemler ve Hayvan Besleme Alanında Yapmış Olmak.

1026 Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Olmak.

Erciyes Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir