Haber

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 138 (yüz otuz sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Nitelikler

Unvanı – KPSS Puan Türü – Mezuniyet – Nitelik Kodu – Pozisyon Adedi – Aranılan nitelikler

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP01 1 Yükseköğretim Kurumlarının İşletme lisans bölümü mezunu olmak.

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP02 1 Yükseköğretim Kurumlarının İktisat lisans bölümü mezunu olmak.

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP03 1 Yükseköğretim Kurumlarının Maliye lisans bölümü mezunu olmak.

BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP04 7 Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asnlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP05 3 Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

DESTEK PERSONELİ KPSSP94 Ortaöğretim DP01 68 Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul)
mezun olmak,
-Üniversitemize bağlı tüm birimlerde temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

DESTEK PERSONELİ (Aşçı)
KPSSP94 Ortaöğretim DP02 4
Meslek Liselerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanının Mutfak/Aşçılık dalından mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup,
Milli EğitimBakanlığı onaylı aşçılık sertifikası veya ustalık belgesine sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının mutfak veya aşçılık bölümünden mezun olan adaylar ek dosya bölümüne diplomalarını yükleyecektir.
-Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar ek dosya bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık sertifikası veya ustalık belgesini yükleyecektir.

DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği)
KPSSP94 Ortaöğretim DP03 22
Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının hemşire yardımcılığı dalından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
KPSSP93 Ön Lisans DS01 6
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB01 1
Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden Mezun olmak.

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB02 1
Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden Mezun olmak.

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB03 1
Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri veya Patoloji Laboratuvar Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Elektronörofizyoloji Teknikeri
KPSSP93 Ön Lisans ST01 1
Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizyoloji Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST02 3
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Bölümü Mezunu Olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diyaliz Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST03 1
Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Ön Lisans Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Acil Tıp Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST04 2
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Yardım veya Paramedik Bölümü Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST05 2
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Eczane Hizmetleri, Eczacılık Hizmetleri, Eczane Teknikerliği Bölümü Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Perfüzyonist)
KPSSP3 Lisans ST06 1
Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Fizyoterapi Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST07 1
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Fizyoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi Bölümü Mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji Laboratuvar Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST08 1
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Patoloji Laboratuvar Teknikleri veya Patoloji Laboratuvar
Bölümü Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Laboratuvar Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST09 2
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ameliyathane Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST10 1
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi veya Cerrahi Teknikerliği Bölümü Mezunu Olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans ST11 1
Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık veya Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Bölümü Mezunu Olmak.

TEKNİKER
(İnşaat Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans TK01 2
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / İnşaat Teknolojisi, İnşaat veya İnşaat Teknikerliği Bölümü Mezunu Olmak.

TEKNİKER
(Makine Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans TK02 1
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Makine Bölümü Mezunu Olmak.

TEKNİKER
(İklimlendirme Teknikeri)
KPSSP93 Ön Lisans TK03 1
Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Soğutma Teknolojisi, İklimlendirme- Soğutma Ön Lisans Bölümü Mezunu Olmak

TEKNİSYEN
(Sıhhi Tesisat Teknisyeni)
KPSSP94 Ortaöğretim TS01 2
Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme alanı Iklimlendirme, soğutma veya Yapı Tesisat Sistemleri bölümünden mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması
  gerekmektedir.
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmüne uygun olması.
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
 12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
 13. BP01 – BP02 – BP03 – BP04 – BP05 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimler, DP01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, DP02 Nitelik Kodlu Pozisyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, DP03 – DS01 – LB01 – LB03 – ST01– ST02 – ST03 – ST04 – ST05 – ST06 – ST07 – TK02 – TK03 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, LB02 – ST11 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Veteriner Fakültesinde, ST08 Nitelik Kodlu Pozisyon Genom ve Kök Hücre Merkezinde, ST09 Nitelik Kodlu Pozisyon İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ST10 Nitelik Kodlu Pozisyon Diş Hekimliği Fakültesinde, TK01 – TS01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
 14. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
 15. Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu için istihdam edilecek personel atamasına müteakip, hastane hizmetlisi görev yetki ve sorumlulukları ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 135. Maddesi kapsamındaki işlerde çalıştırılacaktır.
 16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)
 17. İlan edilen tüm kadrolar için müracaat edecek adaylarda 26/04/2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (26/04/1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 26/04/2022 – 10/05/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
 4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
  Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
  giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
  yükleyeceklerdir.
 5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
 5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
 7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
 8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ç. İLETİŞİM:

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta: [email protected])

D. Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR:

 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
 2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
 3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir