İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.

2-BAŞVURU ŞARTLARI

2-1 NİTELİK KODU : KGG-1
UNVANI : Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ADET : 10
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelli olmamak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

2-2 NİTELİK KODU : DP-1
UNVANI : Destek Personeli (Temizlik)
ADET : 12
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2-3 NİTELİK KODU : DP-2
UNVANI : Destek Personeli (Temizlik)
ADET : 8
CİNSİYETİ : Kadın
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2-4 NİTELİK KODU : DP-3
UNVANI : Destek Personeli (Şoför)
ADET : 5
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Otobüs kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

– E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

-Psikoteknik belgesine sahip olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

2-5 NİTELİK KODU : DP-4
UNVANI : Destek Personeli (Şoför)
ADET : 5
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

– E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

-Psikoteknik belgesine sahip olmak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

2-6 NİTELİK KODU : T- 1
UNVANI : Teknisyen (Elektrik)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2-7 NİTELİK KODU : T- 2
UNVANI : Teknisyen (İnşaat)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarından birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dallarından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2-8 NİTELİK KODU : T- 3
UNVANI : Teknisyen (Mobilya)
ADET : 2
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi dalından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2-9 NİTELİK KODU : T- 4
UNVANI : Teknisyen (Sıhhi Tesisat)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM :Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2-10 NİTELİK KODU : BP- 1
UNVANI : Büro Personeli (Lisans)
ADET : 12
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2-11 NİTELİK KODU : BP- 2
UNVANI : Büro Personeli (Ön Lisans)
ADET : 8
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS-P93

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

-İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler veya Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak

3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.
3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

4-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

4.1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Adaylar; başvurularını e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
4.2. Başvurular 09.05.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 20.05.2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.
4.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.4. İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
4.5. İlana başvuracak ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

4.6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.7. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların E sınıfı sürücü belgesi ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesini arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Sürücü Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4.8. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların Psikoteknik belgelerini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Psikoteknik Belgeleri” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
4.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

4.11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
4.12. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
4.13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
4.14. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.15. Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

5-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

5.1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asil sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
5.2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
5.4. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

6-GENEL HÜKÜMLER

6.1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6.2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler, veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
6.3. Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7-İTİRAZ

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8-BİLGİ ALMA

Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.
Başvurular ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 546 46 46-5055/5056/5057/5058/5059

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir