İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 25.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 09.01.2019
Ön Değerlendirme ilan tarihi : 14.01.2019
Giriş Sınav Tarihi : 18.01.2019
Nihai Değerlendirme Tarihi : 22.01.2019
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Başvurular kadronun ilan edildiği ilgili birime yapılacaktır.
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere www.ege.edu.tr web adresinden “Güncel Duyurular” ulaşılabilir.

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Kadrolar

İLAN NO
İLANIN ÇIKILACAĞI YER
İLAN EDİLEN KADRO
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
İLAN ŞARTI
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
ADEDİ
UNVANI
DERECESİ

1

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
5
www.egemyo.ege.edu.tr
Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 8 yıl deneyimli olmak.

2

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
GRAFİK TASARIM PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
5
www.egemyo.ege.edu.tr
Fakültelerin Grafik Bölümü lisans mezunu olmak, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası igili alanda en az 3 yıl deneyimli olmak.

3

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.egemyo.ege.edu.tr
İletişim Fakültelerinin Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla dekor ve imaj fotoğrafçılığı konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

4

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL VE CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.egemyo.ege.edu.tr
Fakültelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve belirtilen lisans alanlarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.egeatasaglik.ege.edu.tr
Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezun olmak, Halka İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 eğitim-öğretim yılı ders verme tecrübesine sahip olmak.

6

HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
(*)UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.havacilikmyo.ege.edu.tr
Fakülte ve Yüksekokulların Lisans Eğitimi veren Uçak Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor veya Uçak Elektrik-Elektroniği veya Makina Mühendisliği veya Makina Eğitimi, İmalat Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği veya Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla havacılık bakım alanında en az 3 yıl deneyimli olmak veya SHY 66 B1 veya SHY 66 B2 sertifikasına sahip olmak, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

7

URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
SUALTI TEKNOLOJİSİ PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.udmyo.ege.edu.tr
Lisans mezunu olmak, birinci sınıf dalgıç belgesine sahip olmak ve lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla dalış sektöründe en az 2 yıl deneyimli olmak.

8

TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İÖ) PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.tkmyo.ege.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler veya İşletme Fakültesi lisans mezunu olmak, Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

9

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
MODA TASARIMI PR.
1
ÖĞR.GÖR. (Ders Verecek)
6
www.bayindirmyo.ege.edu.tr
Tekstil ve Moda Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

A) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 Puan almış olmak.
Merkezi Sınav Muafiyeti bulunanlar muafiyet durumunu gösterir belgeyi başvuru belgeleri ekinde göndermeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3- (*) Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- Adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası gereği Seramik Cam ve Çinicilik Pr. ve Sualtı Teknolojisi Pr. na yapılacak başvurularda ALES puan şartı aranmaz.

C) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4- Sualtı Teknolojisi Pr. başvuran adaylardan Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı onaylı güncel heyet raporu istenecektir.
5- İdare gerekli gördüğü taktirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
6- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7- Atanmaya hak kazananlardan istenen başvuru evraklarını Resmi Kurumlarca veya Noterden onaylı ” Aslı Gibidir” yaptırmaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir