Kişisel Gelişim

Ebu’l-Hasan Harakâni’nin Mübarek Sözleri

Ebu’l-Hasan Harakâni’nin Mübarek Sözleri yazımızda Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri takrîben hicrî 352 (m. 963) senesinde Bistam’ın kuzeyindeki Harakan köyünde, çiftçilik yapan bir âilenin evlâdı olarak dünyaya geldi. Daha sonra kendisi de ziraatle meşgul oldu. Dînine ve ibadetlerine düşkünlüğü, nefsiyle mücâhedesi ve dâimî zikir ve murâkabe hâlinde bulunması sebebiyle, kendisine “Şeyhü’l-Asr”, yani “Asrının Şeyhi” denildi. Pek çok kerâmetleri ve hâlleri müşâhede edilirdi.

Ebu’l-Hasan Harakâni’nin Mübarek Sözleri

  • Allah (c.c)’ın razı olacağı şeyle akşamlayıp, yine onun razı olduğu şeyle sabahlamak gerekir.
  • Bir mümin kardeşini, sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimiz’le (s.a.v) yaşamış olur. Eğer bir mümin, kardeşini incitirse, Allâhü Teâlâ onun o günkü ibadetlerini kabul etmez.
  • 73 yıllık ibadetlerimin hepsine bakınca ömrümü 1 saatlik kadar kısa, günahlarıma bakınca ise Nuh (a.s.)’un ömründen daha uzun gördüm.
  • Çok ağlayınız, az gülünüz; çok susunuz, az konuşunuz; çok veriniz, az yiyiniz.
  • Yeryüzünde nice kimseler vardır ki, ölüdürler, yer altında yatan nice kimseler vardır ki, diridirler.
  • Mükevvenatta (Bütün mahlukat), 3 şey hariç her şeyin nihâyeti vardır. Peygamber Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) derecesi için nihâyet yoktur. Nefsin tuzak ve aldatması için nihâyet yoktur. İlim ve ma’rifetullâhın nihâyeti yoktur.
  • Yiğitlik namaz kılıp, oruç tutmak değildir. Gerçek yiğitlik Kirâmen Kâtibîn kendisini gördüğü zaman hayâ edip günah yazmadığı kimsedir.
  • Arkadaşlık yapılmaya en lâyık olan, kör (insanların ayıplarını, kusurlarını görmeyen), sağır (insanların kötülüklerini dinlemeyen) ve dilsiz (insanların gıybetini, dedikodusunu yapmayan) kimsedir.

İnsan ve Hayat Dergisi‘nden ve islamveihsan sitesinden yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir