Haber

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri : 19 Ekim – 02 Kasım 2018

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 9 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN KODU
UNVANI
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

181001
Hemşire
1
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 6 ay Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversitelerin yoğun bakım uzmanlık alanından temel yoğun bakım eğitimi almış olmak.

181002
Hemşire
2
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak.

181003
Hemşire
1
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları, Pulmoner rehabilitasyon ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

181004
Diğer Sağlık Personeli
2
Üniversitelerin Elektronörofizyoloji bölümü Ön lisans programından mezun olmak.

181005
Diğer Sağlık Personeli
2
Üniversitelerin Eczane Hizmetleri Bölümü Ön lisans programından mezun olmak

181006
Diğer Sağlık Personeli
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan mezun olmak. (657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve 4-A sayılı cetvelde yer almayan) Belgelendirmek şartıyla Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Eğitimi almış olmak veya deneyimine sahip olmak.

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İstenen Belgeler:
1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 4 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5- 2016 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans, 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim
belgeleri geçerli sayılacaktır.)
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Adli Sicil Kaydı, Yerleşim Yeri Belgesi

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile başvuru yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun https://personel.duzce.edu.tr/
adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp
başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 9 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir