Kamu Personeli İş ilanı

Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-1)
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel İçin Başvurular 19.01.2022 – 02.02.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine posta yolu ile yapılacaktır.

1.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.4. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

2.Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alımı İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO 20220101 POZİSYON ADI Büro Personeli ÖĞRENİM Lisans ADEDİ 2 ARANILAN ŞARTLAR
Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Basamak sağlık kuruluşlarının Bilgi İşlem Biriminde en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek,
Bilgi Güvenliği, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yönetici, %100 Web Tabanlı, Visual Basic ve Java tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Uygulamalı Microsoft SQL Eğitimlerini almış olmak ve belgelendirmek.
CCNA Yönlendirme ve Anahtarlama temel bilgileri sertifikasına sahip olmak.

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgi İşlem birimindeki iş ve işlemleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

İLAN NO 20220102 POZİSYON ADI Büro Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.
3.Basamak Sağlık Kuruluşu Bilgi İşlem Biriminde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
MEB Bilgisayar İşletmenliği, Bilgi Güvenliği, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yönetici, %100 Web Tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Uygulamalı Microsoft SQL Eğitimlerini almış olmak ve belgelendirmek.
CCNA Yönlendirme ve Anahtarlama Temel Bilgileri sertifikasına sahip olmak,

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgi İşlem birimindeki iş ve işlemleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

İLAN NO 20220103 POZİSYON ADI Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 10 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulanmamak,
Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak,
Adayların Boyunun 170cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15’den fazla, 13’den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
Cinsiyeti erkek olmak,

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.

İLAN NO 20220104 POZİSYON ADI Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 4 ARANILAN ŞARTLAR
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere,
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak.
2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Adayların Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15’den fazla, 13’den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
Cinsiyeti erkek olmak,

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğüne bağlı olarak güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.

İLAN NO 20220105 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM En az ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
En az ortaöğretim mezunu olmak,
Mezuniyet durumuna göre geçerli 2020 yılı KPSS P3- P93-P94 puan türlerinin birinden en az 50 puan almış olmak,
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran sertifikası (en az Bronz) sahibi olmak ve belgelendirmek,
Cinsiyeti kadın olmak

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz havuzunun temizlik iş ve işlemlerini yapmak,
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20220106 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM En az önlisans ADEDİ 2 ARANILAN ŞARTLAR
En az önlisans programından mezun olmak,
Mezuniyet durumuna göre geçerli 2020 yılı KPSS P3- P93 puan türlerinin birinden en az 50 puan almış olmak.
Ses sistemleri ile ilgili organizasyon firmalarında ses, ışık ve mikser alanlarında en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi olmak ve belgelendirmek,
Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
Cinsiyeti erkek olmak

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz konferans salonlarının ses sistemleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20220107 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı Yapı Tesisat Sistemleri bölümünden mezun olmak
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
Vardiyalı çalışmaya ve seyahate/arazide çalışmaya uygun olmak,
Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
Cinsiyeti erkek olmak

GÖREV TANIMI
Üniversitemiz konferans salonlarının ses sistemleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20200108 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 6 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının “Bahçecilik” bölümünden mezun olmak ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olup “Bahçe Bakımı ve Peyzaj” kurs sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Cinsiyeti erkek olmak,

GÖREV TANIMI
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak,
Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20220109 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Cinsiyeti erkek olmak

GÖREV TANIMI
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20220110 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
Cinsiyeti kadın olmak

GÖREV TANIMI
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20200111 POZİSYON ADI Destek Personeli ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 6 ARANILAN ŞARTLAR
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz) yaşından gün almamış olmak,
Hasta transferi ve malzeme taşıma hizmetlerine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak,
İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak,
Askerliğini yapmış veya muaf olmak
Cinsiyeti erkek olmak,

GÖREV TANIMI
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğüne bağlı olarak görev tanımlarına uygun birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO 20220112 POZİSYON ADI Hemşire ÖĞRENİM Lisans ADEDİ 6 ARANILAN ŞARTLAR
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İLAN NO 20220113 POZİSYON ADI Hemşire ÖĞRENİM Lisans ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR.
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Üniversite Hastanelerinin Organ Nakli Merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

İLAN NO 20220114 POZİSYON ADI Hemşire ÖĞRENİM Lisans ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
İlgili uzmanlık alanlarının düzenlediği hemşirelik yönünden temel yoğun bakım, onkoloji ve covid 19 eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

İLAN NO 20220115 POZİSYON ADI Hemşire ÖĞRENİM Ortaöğretim ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu olmak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
En az iki yıl yoğun bakım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
Devlet/Üniversite Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Transfüzyon Merkezi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

İLAN NO 20220116 POZİSYON ADI Sağlık Teknikeri ÖĞRENİM Önlisans ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
Üniversitelerin ilgili birimlerinde Kişinin ve çevrenin kaza ile antineoplastik ilaca maruziyet durumunda izlenecek yöntemler, Uyuşturucu ilaçların güvenliği, Sağlık hukukunda tıbbi ve ilaç sahteciliği eğitimleri almış olmak ve belgelendirmek.

İLAN NO 20220117 POZİSYON ADI Sağlık Teknikeri ÖĞRENİM Önlisans ADEDİ 1 ARANILAN ŞARTLAR
Anestezi ön lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Bir üniversite hastanesinde hedef kontrollü infüzyon sistemleri ile ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek

İLAN NO 20220118 POZİSYON ADI Diğer Sağlık Personeli ÖĞRENİM En az ortaöğretim ADEDİ 2 ARANILAN ŞARTLAR
En az ortaöğretim mezunu olmak,
Mezuniyet durumuna göre geçerli olan 2020 yılı KPSS P3- P93-P94 puan türlerinden birine sahip olmak,
Sağlık Bakanlığı Perfüzyon Yetkinlik belgesine sahip olmak,
En az 5 yıl pratik deneyimi olmak ve belgelendirmek.

3.Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

 • Özgeçmiş,
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 adet Fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Diploma veya Mezun Belgesi,
 • Sertifika/belge istenen pozisyonlarda belirtilen sertifika/belgelerin aslı ve onaylı sureti,
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
  -Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
  (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

-Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel İçin Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce (81620) adresine posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir
-KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
-Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel alımında Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
-Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

-Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel alımında Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

-Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzce Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir