Haber

Düzce Üniversitesi 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Düzce Üniversitesi 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Düzce Üniversitesi 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Tarihleri : 15 Mayıs 2020 – 29 Mayıs 2020

Düzce Üniversitesi 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

UNVAN KODU | UNVANI | ADEDİ | ARANILAN NİTELİKLER

200501
Hemşire (Özel Bütçe)
25
Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

200502
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla ameliyathane deneyimi olmak, Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

200503
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 5 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Acil obstetrik bakım, Gebe bilgilendirme, Anne sütü emzirme ve Neonatal Resüsitasyon eğitimi almış ve belgelendirmek.

200504
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Neonatal Resüsitasyon eğitimi almış ve belgelendirmek.

200505
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

200506
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl ameliyathane, en az 3 yıl erişkin yoğun bakım deneyimi olmak.

200507
Hemşire (Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak ve en az 5 yıl deneyimli olmak.

200508 Ebe (Özel Bütçe)

3
Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

200509
Eczacı
(Özel Bütçe)
1
Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi 5 yıllık lisans programından mezun olmak. Bu pozisyon için KPSS puanı değil, sözlü sınav geçerli olacaktır.

200510
Fizyoterapist
(Özel Bütçe)
1
Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 yıllık lisans programından mezun olmak. Ortopedi hastaları rehabilitasyonu konusunda deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

200511
Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
2
Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.

200512
Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nörofizyoloji Bölümü mezunu olmak.

200513
Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
1
Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Üniversite hastanesi deneyimi olmak. Obezite, gebelik ve pediatrik hastalarda anestezi uygulama eğitimi olmak ve belgelendirmek.

200514
Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

200515
Sağlık Teknikeri
(Özel Bütçe)
1
Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 3 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak.

200516 Diğer Sağlık Personeli

(Özel Bütçe)
1
Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Sertifikasına veya deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

200517
Diğer Sağlık Personeli
(Özel Bütçe)
1
Sağlık Meslek Lisesi Anestezi bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla Endoskopi biriminde en az 10 yıl Anestezi Teknisyeni olarak çalışmış olmak. Endoskopi ve Endoskopi teknik servis kullanıcı eğitimi almış olmak.

200518
Diğer Sağlık Personeli
(Özel Bütçe)
1
Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri Bölümü 2 (iki) yıllık Önlisans programından mezun olmak.

200519
Diğer Sağlık Personeli
(Özel Bütçe)
1
Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Ameliyathane Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl ameliyathane teknikerliği deneyimi olmak.

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 2 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5- 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Adli Sicil Kaydı (1 Adet)
9- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen
veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden dolayı
belirtilen tarihler arasında Üniversitemize ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Bu
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yolu ile başvuran adaylar, hak kazandıkları
takdirde gönderdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Aksi halde haklarını
kaybedeceklerdir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile
başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile de başvuru yapılabilir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Eczacı pozisyonu için sözlü sınav
yapılacak olup değerlendirme bu şekilde olacaktır.
Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek
olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde ilan
edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel
Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu
haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Düzce Üniversitesi 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir