Kamu Personeli İş ilanı

Düzce Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

Haber

Düzce Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak

Düzce Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 05.10.2018 – 19.10.2018 tarihleri arası.

Öğretim Üyesi Kadrolar

BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI/PROGRAM
UNVAN
DERECE
ADET
NİTELİK

Matematik ve Fen Bilimleri
Fen Bilgisi Eğitimi
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu ve akran zorbalığı konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

Kimya
Organik Kimya
Doçent
2
1
Otookside yağ asitlerinin graft kopolimerizasyonu konularında çalışmış olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Cebirsel topoloji ve çizge kuramı konularında çalışmış olmak.

Topoloji
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Metrik uzaylarda tamlık ve kompaktlık kavramları konularında çalışmış olmak.

İşletme
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Entelektüel sermaye ve bankacılık alanlarında çalışmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Ülkelerin ekonomik büyümesi, küresel ekonomi ve ekonometrik modelleme konularında çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Doçent
1
1
Nicel karar alma yöntemleri alanında doçent unvanı almış ve nicel karar analizi konularında çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Sanal yerel alan ağları konusunda çalışmış olmak.

Doçent
1
1
Elektromanyetik fırlatıcılar ve doğrusal olmayan kontrol sistemleri konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

5
1
DC magnetron püskürtme yöntemi konusunda çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Profesör
1
1
Çelik yüzey özelliklerinin galvanizleme davranışına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme
Profesör
1
1
Toplam bakım yönetiminin orman ürünleri işletmesinde uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Liderlik ve doğa sporları konularında çalışmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi
Spor Sağlık Bilimleri
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım konularında çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, kablosuz algılayıcı ağlar konularında çalışmış olmak.

Devreler ve Sistemler
Doçent
2
1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve güç sistemlerinde gerilim kararlılığı konusunda çalışmış olmak.

Elektrik Makineleri
Doçent
2
1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve düşük gerilim iyileştirme yeteneği konusunda çalışmış olmak.

Elektronik
Doçent
2
1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve akıllı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Elektronik alanında doktora yapmış ve dalga klavuzları konusunda çalışmış olmak.

Geoteknik
Doçent
3
1
İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve zemin dinamiği ve sıvılaşma konularında çalışmış olmak.

Yapı Malzemesi
Doçent
1
1
İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve mekanik alanında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Diyabetes mellitusun kemikler üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Epilepsi ve serebral palsi ile kemik densitesi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları
Doçent
2
1
Hematoloji yan dal uzmanı olmak, multipl miyelom konusunda çalışmış olmak.

Radyoloji
Doçent
2
1
Akciğer fibrozisi, hava kistleri ve aksesuar bronşlar konularında çalışmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Diyabet hastalarında nöromuskuler bloğun kaldırılması konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi
Doçent
2
1
Karaciğer ve böbrek nakli konusunda eğitime ve deneyime sahip olmak.

Doçent
2
1
Tüp bebek sertifikasına sahip olmak, adenomyozisli hastalarda laparoskopik histerektomi konularında çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Menapozal ve perimenopozal hastalarda adneksiyol kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İzole koroner arter by-pass operasyonları sonrası atrial fibülasyon alanında çalışmış olmak.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Türk dış politikası, Ortadoğu ve terörizm konularında çalışmış olmak.

Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Hizmet işletmelerinde marka konumlandırma stratejileri konusunda çalışmış olmak.

Düzce Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir