Ekonomi ve ParaHaber

Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022 Listesi

Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022 Listesi

Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

Bazı bağlamlarda petrol olarak da bilinen ham petrol, modern bir ekonomi için gereklidir. Ham petrol ile ekonomiler, benzinli araçlara güç sağlayan ve elektrik üreten petrol ürünleri üretebilir. Ekonomiler ayrıca plastik, poliüretan ve diğer birçok ara ve son kullanıcı malları gibi ürünleri yapmak için hammadde olarak petrol kullanabilirler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2021 için, tüketilen toplam ham petrolün %67’sini ulaşım sektörü, %27’sini sanayi sektörü ve %6’sını konut, ticari ve elektrik enerjisi sektörü kullandı. Modern bir ekonomi için gerekli olduğu göz önüne alındığında, dünya çok fazla ham petrol üretiyor.

BP’ye göre dünyadaki toplam petrol üretimi, 2020’de günde 88,49 milyon varil iken 2021’de 89,88 milyon varil oldu, ancak 2019’da günde 94,92 milyon varil olan petrol üretiminin altında kaldı. Buna ek olarak, dünya ayrıca 2020’de günde 11,70 milyon varil iken 2019’da günde 11,79 milyon varilden düşerek 2021’de günde 12,05 milyon varil doğal gaz sıvısı üretti.

2021’de küresel petrol üretimi günde 1,4 milyon varil arttı ve OPEC+ ülkeleri artışın dörtte üçünden fazlasını oluşturdu. OPEC, dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkelerinden bazılarının bir organizasyonudur ve OPEC+, Rusya gibi ülkelere ek olarak aynı organizasyondur.

Üretimdeki artışın bir nedeni, petrol fiyatlarının 2021’de varil başına ortalama 70,91 dolar olması ve fiyatın 2015’ten bu yana bir yılın en yüksek ortalamalarından biri olmasıydı. 2020’deki artışa rağmen, 2021’deki petrol tüketimi hala 2019’daki seviyelerin 3,7 milyon varil altındaydı. BP’ye göre, geçen yıl pandemi nedeniyle daha az insan uçtuğu için havacılıkla ilgili petrol talebi 2021’de 2019’a göre günde 2,5 milyon varil daha düşüktü.

2022

2022’de hava yolculuğunun daha da toparlandığı göz önüne alındığında, 2022’deki petrol üretiminin 2021’dekinden daha yüksek olması muhtemeldir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne göre yolcu trafiği 2022 Eylül’ünde pandemi öncesi seviyelerin %74’üydü, yıldan yıla %57 artış. Ekim ayında OPEC ayrıca petrol talebinin 2022’de günde 2,64 milyon varil ve 2023’te günde 2,34 milyon varil artacağını tahmin etti.

Ayrıca, pandemiden ekonomik toparlanma ve Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Ekonomistler ve analistlerin yaptığı bir ankete göre, 30 Kasım’da Reuters’e göre Brent ham petrolü bu yıl varil başına ortalama 100,5 dolar olabilir. Aralık başındaki EIA’ya göre, WTI spot ortalaması 2022’de de varil başına ortalama 95,22 dolar olabilir.

Daha yüksek fiyatlar ile, petrol üreten ülkeler daha fazla üretmeye teşvik edilir. Dünyadaki toplam petrol üretimi daha yüksekse, OPEC’in önde gelen bazı ülkelerinin bu yıl petrol üretimlerini artırması muhtemeldir. Amerika Birleşik Devletleri açısından EIA, ABD petrol üretiminin 2021’de günde 11,25 milyon varile karşı 2022’de ortalama 11,7 milyon varil olacağına inanıyor.

Ancak, Federal Rezerv’in bu yıl faiz oranlarını önemli ölçüde artırdığı göz önüne alındığında, ekonomik büyüme gelecek yıl yavaşlayabilir ve petrol talebi 2023’te beklendiği kadar güçlü olmayabilir. Gerçekten de OPEC+, Aralık ayında üretimi daha fazla kısmamaya karar vermesine rağmen Ekim ayında petrol üretimini kesti.

Metodoloji – Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemiz için, BP’nin Dünya Enerjisi 2022 İstatistiksel İncelemesine göre 2021’de petrol üretimine göre ilk 15 ülkeyi aldık.

BP’ye göre, “Petrol üretim verileri, ham petrol, şist yağı, petrol kumları, kondensatları (kira kondensatı veya daha fazla rafine edilmesi gereken gaz kondensatları) ve NGL’leri (doğal gaz sıvıları – doğal gaz üretiminden ayrılan etan, LPG ve nafta) içerir. • Biyoyakıtlar ve sentetik kömür ve doğal gaz türevleri gibi diğer kaynaklardan elde edilen sıvı yakıtları hariç tutar. Bu, rafineri işleme kazancı gibi sıvı yakıt ayarlama faktörlerini de içermez. Katı halde çıkarılan petrol şistleri/kerojeni hariç tutar.”

15. Nijerya – Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 1,63

Nijerya, 2021’de 1,63 milyon varil petrol ürettiği göz önüne alındığında, Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde 15. sırada yer alıyor. Petrol ilk olarak 1956’da Afrika ülkesinde keşfedildi ve Nijerya, 1971’de OPEC’e katıldı. Nijerya, 37 milyar varilin üzerinde kanıtlanmış ham petrol rezervine ve 5,85 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahiptir. Ülke aynı zamanda büyük bir petrol ihracatçısıdır ve 2021’de günde yaklaşık 1,6 milyon varil ihraç etmektedir.

14. Katar

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 1,75

Katar, 2021’de günde 1,75 milyon varil petrol üretimi ile dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biridir. Mevcut rezervlerle dünyanın bilinen üçüncü en büyük doğal gaz rezervine sahip olduğu göz önüne alındığında, ülke aynı zamanda önemli bir doğal gaz üreticisidir. Yaklaşık 24,7 trilyon metreküp. Petrol ve gaz üretimi ile hidrokarbon geliri, ülkenin GSYİH’sının %37’sini oluşturuyordu.

13. Kazakistan

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 1,81

Kazakistan, 30 milyar varillik ham petrol rezervini kanıtladı ve Avrasya’da ancak Rusya’dan sonra 2. sırada yer aldı. Ülke ayrıca 3 trilyon metreküp kanıtlanmış gaz rezervine ve 5 trilyon metreküp öngörülen rezerve sahiptir. Kazakistan, önemli kaynaklarının bir sonucu olarak 2021’de 1,81 milyon varil petrol üretti.

12. Meksika

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 1,93

Meksika, 2021 yılında günlük 1,93 milyon varil petrol üretimi ile Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde 12. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yakınlığı göz önüne alındığında Meksika, 2021’de ABD’ye 212 milyon varil ihraç etti ancak ülkenin rafineri sektörü Amerikan rafineri sektöründen daha az gelişmiş olduğu için günde 1,6 milyon varil rafine petrol ürünü ithal etti.

11. Norveç

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 2,02

Norveç, petrol zenginliği sayesinde kişi başına düşen GSYİH açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 2021’de Norveç’in kişi başına GSYİH’si, kısmen ülkenin günde 2,02 milyon varil olan petrol üretimi nedeniyle İsveç’in 60.238,99 $’a kıyasla 89.202.75 $ oldu. Norveç sahanlığında üretilen petrol ve gazın neredeyse tamamı ihraç ediliyor ve bu da hükümete son on yıllarda güçlü ticaret fazlası veriyor.

10. Kuveyt – Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 2,74

Kuveyt’in petrol üretimi, 2000 yılında günde 2 milyon varilin biraz altındayken, 2021’de günde 2,74 milyon varile yükseldi. Gelecekte, ülke, 2040 yılına kadar günde 4,75 milyon varil hedefiyle petrol üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Ülkenin doğal gaz üretimini 2030 yılına kadar günde 4 milyar fit küp’e çıkarma hedefi var. Kuveyt, Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde 10. sırada yer alıyor.

9. Brezilya

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 2,99

Brezilya, dünyanın en büyük geri kazanılabilir ultra derin petrol rezervlerine sahip olduğu göz önüne alındığında, petrolde önemli bir potansiyele sahip. Potansiyeli ve mevcut projeleri göz önüne alındığında Brezilya, günlük 2,99 milyon varil petrol üretimi ile Güney Amerika’nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük petrol üreticisidir. Yıllar içinde daha fazla petrol projesinin devreye girmesiyle, Brezilya’nın petrol üretimi son yirmi yılda daha yüksek bir eğilim göstermiştir. Brezilya’nın petrol üretimi 2005’te günde 1,5 milyon varil civarındayken, 2019’da yaklaşık 3 milyon varil oldu. Gelecekte, IEA’ya göre Brezilya’nın petrol üretiminin 2040’ta günde 5,2 milyon varile çıkması bekleniyor.

8. İran

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 3,62

İran, dünyanın en büyük üçüncü petrol rezervine ve ikinci en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkesi konumunda. Ancak yatırım ve yaptırımlar kapsamında verilen İran tam potansiyeline ulaşmış değil. Yine de İran, 2021’de günlük 3,62 milyon varil petrol üretimi ile Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde hala 8. sırada yer alıyor. Dünyanın En Çok Petrol Üreten 15 Ülkesi listemizde yukarılara doğru ilerleyin.

7. Birleşik Arap Emirlikleri

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 3,67

Birleşik Arap Emirlikleri, 2021’de günde 3,67 milyon varil petrol üretimiyle önemli bir petrol üreticisi ülkedir. Birleşik Arap Emirlikleri, yaklaşık 100 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine ek olarak, dünyanın en büyük yedinci kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahiptir. 215 trilyon kübik ayak rezervine sahip dünya da.

6. Çin

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 3,99

Çin, 2021’de yıllık %2,7 artışla günde 3,99 milyon varil üretti, ancak yine de ülkenin günde ortalama 4,3 milyon varil olan 2015’te ürettiği ortalama miktarın altında. Aynı yıl Çin’in doğal gaz üretimi ise 15 milyar metreküp artışla 207,58 milyar metreküp oldu.

5. Irak – Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 4,1

Irak, 2021’de günlük 4,1 milyon varil petrol üretimi göz önüne alındığında, Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde 5. sırada yer alıyor. Irak, 145 milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervine ve 3.714 milyar metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip olduğu için, petrol ve gaz açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Ülke, 2027 yılında petrol üretim kapasitesini günde 7 milyon varile çıkarmayı planlıyor.

4. Kanada

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 5,43

Kanada, önemli bir yüzdesi petrol kumlarından olmak üzere günde 5,43 milyon varil petrol üretimi ile dünyanın en büyük dördüncü petrol üreticisidir. Petrol kumları açısından Kanada, 162,4 milyar varil ile dünyanın en büyük ikinci rezervine sahiptir. Bununla birlikte, petrol kumlarından petrol üretmenin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem diğer petrol türlerini üretme sürecinden daha pahalıdır.

3. Rusya Federasyonu

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 10,94

Rusya Federasyonu, günlük 10,94 milyon varil petrol üretimi ile 2021 yılında dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisidir. Ancak 2022’deki Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya’nın bu yılki üretimi geçen yılki kadar güçlü olmayabilir. Rusya, dünyadaki ham petrol rezervlerinin %5’inden fazlasına ve dünyadaki doğal gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte birine sahip olduğu göz önüne alındığında, önemli enerji kaynaklarına sahiptir.

2. Suudi Arabistan

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 10,95

Suudi Arabistan, 2021’de 267,2 milyon varil ve günlük ortalama 10,95 milyon varil petrol üretimi ile dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %17’sine sahip olduğu göz önüne alındığında bir enerji süper gücüdür. Ülke aynı zamanda 2021’de günde 6,23 milyon varil ham petrol ihracatı ile önemli bir ihracatçıdır. Suudi Arabistan, Dünya’da En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde üretimiyle 2. sırada yer alıyor.

1. Amerika Birleşik Devletleri – Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022

2021 Petrol Üretimi (günde milyon varil): 16,59

BP’nin Dünya Enerji İstatistiksel İncelemesi’nin yoğuşma suları ve doğal gaz sıvılarını içeren petrol tanımına göre ABD, günde 16,59 milyon varil petrol üretimi göz önüne alındığında, Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke listemizde 1. sırada yer alıyor. Etan, LPG ve nafta.

EIA’nın daha katı tanımına göre, ABD ham petrol üretimi, yıl için günde 11,25 milyon varil oldu ve bu, ülkeyi geçen yıl üretim açısından dünyada hala birinci sırada tutacaktı.

ABD en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, ülke aynı zamanda en büyük petrol tüketicisidir. EIA’ya göre ABD, 2020’de 18,19 milyon varil olan günlük sıvı yakıt tüketimini 19,89 milyon varil olarak gerçekleştirdi. ABD’nin hâlâ açığı olsa da, üretimi yine de yıllar içinde arttı ve gelecekte ABD’nin petrol açısından potansiyel olarak kendi kendine yeterli olması mümkün olabilir.

Dünyada En Çok Petrol Üreten 15 Ülke 2022 Listesi-Kaynak: insidermonkey

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir