Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sözleşmeli 48 Sağlık Personeli Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sözleşmeli 48 Sağlık Personeli Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri ) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sözleşmeli 48 Sağlık Personeli Kadrolar

BÜTÇE
SAYI – UNVAN
ARANAN NİTELİKLER
BRÜT ÜCRET
İLAN NO

HEMŞİRE

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 45
UNVAN: HEMŞİRE
-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3957,01 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4007,41 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4087,42 TL.
2019/01

SAĞLIK TEKNİKERİ

Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 2
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
-Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 3806,52 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3880,77 TL.
2019/02

KADRO SAYISI: 1
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
-Önlisans Nükleer Tıp Teknikleri bölümü mezunu olmak.
-2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak.

Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86 TL.

Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 3806,52 TL.

Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3880,77 TL.
2019/03

Başvuruda Bulunacakların;

*10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
  • Nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmaması,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.
    İsteklilerin;
    Bu ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı 27.07.2019 tarihinden itibaren 15.08.2019 tarihi mesai bitimine kadar nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için, talep edilen belgeler ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asil kazananlardan gelmeyenler ile aranan şartları taşımadığı veya Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında sakınca bulunanların yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel
Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20-21

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sözleşmeli 48 Sağlık Personeli Alacak.

Yorum yapın