Haber

Dokuz Eylül Üniversitesi 51 Akademik Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 51 Akademik Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 51 Akademik Personel Alım İlanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup

başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup

başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların

başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

Dokuz Eylül Üniversitesi 51 Akademik Personel Kadrolar

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Resim-İş Eğitimi
Doçent
1
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında doçentliğini almış olmak ve Avrupa resim ve heykel sanatlarında mitolojik ve ikonografik çalışmaları olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doçent
1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Okul Psikolojik Danışmanlık) alanında doçentliğini almış olmak ve Kardeş İlişkileri konusunda çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi
Doçent
1
Müzik alanında doçentliğini almış olmak, Kadın ve Müzik konusunda çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi
Doçent
1
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.Kültüre duyarlı yaylı çalgı eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi
Doçent
1
Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Pomak müziği ve müzisyen stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Kimya Eğitimi
Doçent
1
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Kimya Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak, kimya öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri ve ekolojik zeka üzerine çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)
Doçent
1
Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Liman işletme ve yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)
Doçent
1
Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Denizcilikte insan kaynakları yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Tedarik Zinciri Yönetimi (*)
Doçent
1
Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Lojistik ve denizcilik alanlarında en az 5 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Denizcilikte muhasebe ve finans alanlarında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikometri
Doçent
1
Uygulamalı Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak ve psikometri üzerine çalışmaları olmak.

Yeni Türk Dili

Doçent
1
Yaşayan Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Matematiksel Fizik
Profesör
1
Fizik alanında doçentliğini almış olmak; faz geçişleri, alınganlık ve ses sönümünün kritik dinamikleri üzerine çalışmaları olmak.

Biyokimya

Profesör
1
Bitki ve hayvanda ağır metal oksidatif stresi, buğdayda çeşitli priming uygulamalarının tohum kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

İstatistik Teorisi
Doçent
1
İstatistik alanında doçentliğini almış olmak; sıra istatistikleri, kopulalar ve sıralı küme örneklemesi konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Bilimleri
Doçent
1
Çizgelerin zedelenebilirlik ölçümlerinin hesaplanması ve sırt çantası problem türlerinin çözülmesi üzerine çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği
Doçent
1
Kristalografik veri tabanı analizi konusunda çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent
1
DNA’daki nükleobazların istiflenme etkileşmeleri konusunda çalışması olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik
Doçent
1
Tasarım alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli seramik tasarımı ve endüstriyel seramik tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

Müzik Bilimleri
Doçent
1
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak ve müziksel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği
Doçent
1
Halk Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği ve Yaşlı Bakımı konusunda çalışmaları olmak.

Onkoloji Hemşireliği
Doçent
1
Onkoloji Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği, Nefroloji Hemşireliği ve Geriatri Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Doçent
1
Ceza genel, ceza özel ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yöneylem
Profesör
1
Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak; portföy optimizasyonu, benzetim ve bulanık mantık alanlarında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman
Profesör
1
Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartları konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Doçent
1
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Afet Yönetimi
konularında çalışmaları olmak.

İstatistik
Doçent
1
İstatistik alanında doçentliğini almış olmak, fonksiyonel veri analizi konusunda çalışmaları olmak.

Ekonometri
Dr.Öğretim Üyesi
1
Parametrik olmayan regresyon modelleri üzerine çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehircilik
Profesör
1
Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentliğini almış olmak ve gecekondu, kentsel dönüşüm, afete duyarlı kentsel planlama ve temel tasarım konularında araştırma ve yayınları olmak.

Bina Bilgisi
Profesör
1
Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari Tasarım alanında çalışmaları olmak.

Bina Bilgisi
Doçent
1
Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak, mimarlıkta kamusal mekân kavramı ile kamu, iş ve tüketim mekânları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Sismoloji
Profesör
1
Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, sismoloji alanında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi
Profesör
1
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Su kalitesi indeksi ve su ayak izi konularında çalışmaları olmak.

Cevher Hazırlama
Doçent
1
Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, basınç liçi ve tesis artıklarının hidrometalurjik olarak değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik
Doçent
1
Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik özdirenç ters çözümü ve tümleşik jeofizik araştırmalar konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik
Doçent
1
İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve yeraltı suyu akımı ve katı madde taşınımı konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Genel Jeoloji
Doçent
1
Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Paleomanyetizma ve fay kinematiği konularında çalışmaları olmak.

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliği
Profesör
1
Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Sektöründe Maliyet ve Karlılık Analizi üzerine çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp
Profesör
1
Acil Tıp alanında doçentliğini almış, Akut karbonmonoksit zehirlenmelerinde Hemoreolojik (kan akışkanlığı) parametreleri üzerine çalışması olmak.

Kardiyoloji
Profesör
1
Akut kalp yetersizliğinin hastane öncesi yönetimine dair yayını olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Profesör
1
Fototerapi, Dermatoskopi ve Lazeroterapi konularında deneyimleri ve çalışmaları olmak.

Anatomi
Profesör
1
Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Anatomi
Doçent
1
Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.Nörostereoloji ve nöroanatomi alanlarında çalışmaları olmak.

Acil Tıp
Doçent
1
Acil Tıp alanında doçentliğini almış olmak, ultrasonografi ve toksikoloji konularında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji
Doçent
1
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) deneyimi olmak ve ileri elektrokardiyografik analizi de içeren TAVİ çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doçent
1
Kranio-servikal bileşke anomalilerinde cerrahi deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.

Tıbbi Biyokimya
Doçent
1
Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış; hücre kültürü, kromotografik teknikler, nörokimya alanında çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent
1
Sirkadiyen ritim (gece/gündüz), melatonin ve anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Geriatrik Fizyoterapi
Doçent
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Geriartri Anabilim Dalında çalışmış olmak.
Polikistik over sendromu ve pelvik taban rehabilitasyonu alanında çalışmaları olmak.

Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon
Doçent
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon, pulmoner arterial hiper tansiyon konusunda çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK YO.
Endüstriyel Cam ve Seramik Programı
Profesör
1
Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, problem çözme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Teknolojisi
Doçent
1
Su Ürünleri alanında doçentliğini almış olmak, Algal biyoteknoloji (alglerden biodizel eldesi, atık su arıtımı) konularında çalışmaları olmak.

Dokuz Eylül Üniversitesi 51 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir