İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KODU | UNVANI | ÖĞRENİM | PUAN TÜRÜ | ADEDİ | NİTELİKLERİ

HM 01 Hemşire Lisans KPSS P3 59 a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

HM 02 Hemşire Lise KPSS P94 2 a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak b)Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

HM 03 Hemşire Lise KPSS P94 1 a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak .

DYT 01 Diyetisyen Lisans KPSS P3 1 a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

LAB 01 Laborant Ön lisans KPSS P93 1 a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.

EBE 01 Ebe Lisans KPSS P3 1 a)Ebelik Lisans Programından mezun olmak b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.

RÖNT 01 Röntgen Teknisyeni Ön lisans KPSS P93 6 a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ECZ 01 Eczacı* Lisans KPSS şartı yoktur. 4 a)Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak.

ST 01 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) Ön lisans KPSS P93 5 a)Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak. b)2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 02 Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği) Ön lisans KPSS P93 3 a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 03 Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 1 a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 04 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 2 a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 05 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 1 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli ameliyatında deneyim sahibi olmak c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 06 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 1 a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak b) Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim sahibi olmak d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 07 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Ön lisans KPSS P93 3 a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak b)Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak c)En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 01 Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni) Lise KPSS P94 2 a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 02 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Lisans KPSS P3 2 a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 03 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter) Ön lisans KPSS P93 4 a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • 1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2 – Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 3 – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
 • 4 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
 • feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
 • 6 – Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
 • 7 – Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 • 8 – Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 • 9 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • 10 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • 1-Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)
 • 2-Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.
 • 3 – Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 4 – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
 • 5 – Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
 • 6 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136 İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021 Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar )

Dicle Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir